Totalt ubrukelig?

Se for deg følgende. Poden skal bygge seg nyt hus, og trenger at du er kausjonist. Huset skal koste 4 millioner når det er ferdig, og du må garantere for 1 million av utbyggningen. Greit nok. Men hva om du heller ble bedt om å stå ansvarlig for 78% av sluttregningen? Uavhengig av hvor stor den blir.


Hadde du gått med på det? Stoler du så mye på barna dine?

Hva om huset på grunn av tekniske problemer, tilslutt kostet 20 millioner?

Ingen er så enfoldig! Utenom staten!

Om du ser denne linken, så kan du lese litt om Lundin sin Edvard Grieg utbygging, satt opp mot Total sin Martin Linge:

https://www.tu.no/artikler/to-oljefelt-godkjent-med-tre-kvarters-mellomrom-det-ene-gar-som-ei-klokke-i-nordsjoen-det-andre-sliter-i-korea/383214

Kort oppsummert kan vi si det slik:

Lundin lovde Stortinget at plattformen (feltet) Edvard Grieg skulle koste 24,2 milliarder og starte å produsere olje i 2015. De holdt sine lovnader. De klarte de ved å sysselsette Norske skattebetalere og bedrifter. Kort fortalt fulgte de Norsk lov. F.eks «Loven om Petroleumsvirksomheten» Se forøvrig:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72

Total på sin side, lovet at plattformen (feltet) Martin Linge skulle koste 25,6 milliarder. De sysselsetter stort sett skattebetalere fra andre land. Hittil har de drept 6 av dem. Ved hjelp av våre skattepenger. Så langt, er det eneste vi vet, at de ikke klarer å holde lovnadene til Stortinget, hverken med tanke på sluttpris eller oppstartdato. «De har utfordringer» Men De har også en blankosjekk fra Stortinget. Stortinget garanterer at vi skattebetalerne tar størsteparten av regningen. Uansett. Total har en garantist! Eller en dum og blåøyd kausjonist?

Flott å ha en blankosjekk i lommen. Spesielt om man er Totalt ubrukelig.

Er det lov å være så naiv? Hvorfor skaper ikke denne saken Storm i Stortingsalen?

Oljenæringen er utrolig kapitalkrevende. Så den er helt avhengig av økonomiske garantier fra statlig hold. Det er også utrolig god butikk for staten, om de velger seriøse selskaper. Velger de derimot selskaper som er Totalt ubrukelige, blir det dårlig butikk for staten også. Et annet ensempel kan være Talisman sin YME plattform.

Er det ikke på sin plass med noen krav og forutsettninger, når statskassen skal stilles til disposisjon?

Jeg kunne tenke meg følgende:

* Flertallet av de sysselsatte under utbygging og drift, skal være Norske skattebetalere.

* Summen man og oppgir ved godkjenning av PUD (tillatelse til produksjon og utbygging) i Stortinget må forplikte. (Hva med maksimum 10 % overskridelse?) Store overskridelser må selskapene svare for selv.

* Man må følge Norsk lov for å få skatterefusjon. Å sette foten ned for at Norske skattebetalerne skal finansiere systematiske brudd på Norsk lov, burde være en «no brainer»

Hva mener dere?


En kommentar til «Totalt ubrukelig?»

  1. Veldig enig, dette burde vært tema i valgkampen! Ikke ensidig fokus på at vår bransje er «klimaverstinger»…
    Kunne rett og slett startet med siste kulepunkt: «Etterlev petroleumsloven!» -og så konkretisere bruk av norsk arbeidskraft ut fra det. Industrien skal tjene landet, ikke omvendt.

Legg igjen en kommentar til Howardidear Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *