Terje Søviknes. Er det du som lyger? Igjen.

Jeg så i avisen at du hadde vært på party i Brussel, og drukket bobler med fiffen. Antageligvis en spennende affære, for en selverklært EU motstander. Der fant du virkelig tonen med Norges kraft lobby. Det hører vel med. Greit nok.

Men dere kom med noen utsagn som jeg har lyst til å kommentere. For dere hevder at det er noen som lyger i ACER saken. Og det kan jo være.

Men hvem?


Her er da avisartikkelen jeg henviser til:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/04/12/195387352/kraftbransjen-skjelte-ut-acer-motstandere-som-lognere-far-tilslutning-fra-soviknes

Ingressen forteller leserne følgende:

– ACER-motstandere var kunnskapsløse demagoger, sa styreleder Eimund Nygaard i Energi Norge i Brussel. – Usannheter og konspirasjonsteorier, fulgte Terje Søviknes opp.

Du og svirebroren din kaller altså en tilnærmet samlet Norsk fagbevegelse, 118 ordførere, AUF og store deler av miljøbevegelsen for kunnskapsløse demagoger og løgnere? I tillegg til ett flertall i befolkningen? Er ikke det litt drøyt? Og hva er det egentlig disse «kunnskapsløse» hevder? For det sier dere ikke noe konkret om. MEN:

Kort fortalt er dette poenget:

Mange frykter at prisen på strøm vil stige, om vi går inn i ACER. Det vil føre til at kraftkrevende industri i Norge må legge ned her hjemme, med påfølgende tap av arbeidsplasser. I Norge. Vanlige forbrukere vil også miste kjøpekraft, fordi de må bruke mer penger for å betale strømregningen sin. Sånne «folk flest» vet du. Men er det løgn? Og hvilket motiv har f.eks fagforeningene for å lyve om dette?

I århundret før Kristus fødsel, var det en kjent romersk statsmann og advokat som het Marcus Tullius Cicero. Han gjorde begrepet Cui Bono kjent. Se forøvrig: https://no.wikipedia.org/wiki/Cui_bono

Kort fortalt:

Cui bono («Hvis gavn?» eller mao. «hvem er dette godt for?») er et latinsk idiom som brukes for å antyde at det finnes et skjult motiv, eller for å indikere at den ansvarlige part ikke er den det ser ut til å være.

Vanligvis brukes uttrykket for å antyde at en person eller gruppe som er skyldige i en forbrytelse kan finnes blant dem som tjener på forbrytelsen. Parten som tjener på dette er ikke alltid åpenlys, den skyldige kan ha forsøkt å henlede oppmerksomheten på en syndebukk.

Den romerske advokaten og statsmannen Marcus Tullius Cicero tilskrev opphavet til uttrykket cui bono til den romerske konsulen Lucius Cassius Longinus Ravilla.[1] I forsvarstalen Cicero framførte i 80 f.Kr. for Roscius fra Ameria, lyktes det ham å få han frikjent for fedremord hvor han var regnet som skyldig, ved å vise til hvem som ville tjene økonomisk på at Roscio ble henrettet.

Tanken er at finner man motivet, finner man den skyldige, og kan renvaske dem som er feilaktig anklaget for noe. Penger har alltid vært en kilde til både forbrytelser og løgn. Slik også i våre dager. Ikke minst i ACER saken. La oss nå se på påstanden fra deg og kraftbransjen, om at Fagforeningene og de andre som er mot ACER avtalen lyger:

Cui Bono. Hvem er det godt for? Hvorfor skulle Fagforeningene Lyge om de er bekymret for egne arbeidsplasser, om strømprisen stiger? Hvorfor skal forbrukerne lyge om at de ikke vil betale mer for strømmen de bruker? Hva er i så fall motivet? Mange sier at dette er en fordekt EU kamp. Men er det det? Ville det ikke i så fall vært bedre å melde seg inn i «Nei til EU»?

Så hører det jo også til historien at kraftbransjen selv også mener at strømprisen SKAL stige. Her er en rapport fra NVE: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_79.pdf

Forsiden ser slik ut:

Cui Bono. Hvem er det godt for? Hvem tjener på at kraftprisene stiger, Terje Søviknes?

Ett annet prinsipp man bruker i rettsvesenet, troverdighet, og tidligere «meritter». Ett reint rulleblad er bra. At man tidligere er straffedømt er ikke så bra. Har man brutt loven en gang, er sannsynligheten for å begå ett nytt lovbrudd større.

Slik er det med løgnere også.

Så blir spørsmålet: Hvem lyger? Og hvorfor?


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *