Støtt din Fagforening!

Den Norske modellen er under press. I Norge er det over 1,8 millioner fagorganiserte. De utgjør bærebjelken i landets arbeidsliv.

Forfedrene våre sørget for å gi oss gode verktøy, for å få på plass og videreføre et rettferdig arbeidsliv.

Jeg mener tiden er kommet for å slå ring om, og å kjempe for å få beholde noen sentrale rettigheter.


Helt konkret gjelder dette:

* HOVEDAVTALEN Også kalt Arbeidslivets Grunnlov. Se forøvrig:
https://no.wikipedia.org/wiki/Hovedavtale

* ARBEIDSMILJØLOVEN Se forøvrig:
https://no.wikipedia.org/wiki/Arbeidsmilj%C3%B8loven

* GRUNNLOVENS § 100 Se forøvrig:
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_grunnlov_%C2%A7_100

I tillegg kommer selvfølgelig overenskomster, tariffavtaler osv osv

Hver dag sloss landets mange fagforeninger, for medlemmenes arbeidsvilkår. Våpnene er disse sentrale rettighetene. Vi kan ikke tillate at de forvitrer. Fagforeningenes styrke ligger i medlemmene! Derfor er det viktig at DU støtter DIN fagforening, og melder deg inn. Det er DINE rettigheter det gjelder. Så er det det fagforeningenes jobb å bruke styrken til å slå ring rundt rettighetene.

Vi kan ikke tillate oss å bli hverken kneblet eller truet til taushet, slik vi har sett tilfeller av, de siste årene.

Derfor har jeg laget en liten film for å hylle landets mange fagforeninger, og å sette denne kampen på dagsordenen.

Den kan du se her:

https://www.youtube.com/watch?v=eTLKHPbhkd4


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *