Skål; For fossilt brennstoff!

Verden styrer mot stupet. Om kun få år, vil vi være 9 milliarder mennesker. Forurensning, overbefolkning og kamp om resurser kommer til å gi oss store utfordringer. Igrunnen er vi der allerede.

Har man problemer, må man finne syndebukker. Det er en naturlov. CO2 utslipp har et voldsomt fokus. Fossil brennstoff, og produsentene av det, er syndebukk nr. 1.

I den forbindelse kom jeg over en interessant artikkel skrevet på bakgrunn av en rapport.


Se forøvrig denne linken:

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change?CMP=share_btn_tw

Overskriften er slik:

Just 100 companies responsible for 71% of global emissions, study says

Med andre ord har man funnet synderne. Kan vi ikke bare legge de ned?

Tenk det! 71 % av verdens utslipp kommer fra kun 100 selskaper. Og om du ser på bildet under, ser du at kun Kina’s Kullproduksjon står for hele 14,32 %.

Kan vi ikke bare Stenge Kina? Det ville jo virkelig være et godt klimatiltak! Selv om kineserne antagelig ville protestere….

Men før vi drar noen forhastede slutninger, kan vi jo se litt nærmere på landet. Det er et stort land. Faktisk er ca hver 5 verdensborger en Kineser. Ca 20 % av verdens befolkning bor i landet. Og hva bruker de egentlig all denne energien til? Jo, de produserer blant annet varer til hele resten av verden. Se deg rundt. Velg de 10 første tingene som du omgir deg med. Se hvor de er produsert. Antageligvis vil de fleste være produsert i dette gigantiske landet. Og billige gitt!

Her er vi ved et viktig punkt, man ofte glemmer, i miljødebatten: Hvem bruker energien? Egentlig?

Hver eneste verdensborger forbruker energi og resurser. Og ingen mer enn oss i vesten. Vi er faktisk helt avhengige av det for å overleve. Ikke bare vi i vesten. Vi er alle oljoholikere.. Om ganske få år kommer vi til å bli 9 milliarder mennesker. Det er jo det egentlige problemet her. Vi blir for mange mennesker i forhold til de resursene man har til rådighet. Her er en oppstilling for historisk og forventet befolkningsvekst:

Se forøvrig:

https://no.wikipedia.org/wiki/Verdens_befolkning

Her hjemme på bjerget mener mange, tydeligvis i ramme alvor, at vi må legge ned landets oljeindustri. I mine ører høres det like idiotisk ut å som å stenge Kina! Landet trenger pengene, og verden trenger energien. Hvordan skal vi ellers finansiere alle de gode formålene? Og pr i dag er verden helt avhengige av energien som fossile kilder gir. Det gjelder faktisk livet! Her kan dere se en grafikk over verdens totale energiforbruk:

Her kan du lese mer:

https://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22heftesmall.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274462770455&ssbinary=true

Men hva kan vi egentlig gjøre? Kanskje dette er løsningen?

Jeg tenker at det beste middelet for å «redde» verden er å få kontroll på befolkningsveksten. Da er utdanning, likestilling og økning i verdens fattige lands velferdsnivå, helt avgjørende. Og prevensjonsmidler. Men det kommer på kjøpet. Når kvinnene blir likestilt, får utdanning og blir yrkesaktive, går fødselstallene ned. Som i den rike delen av verden. Barnedødeligheten likeså.

Men det er jo et paradoks. Det vil også kreve energi. Sånn sett kan vi si at vi må bruke mer energi, for å redusere fremtidig energiforbruk. Verdens fattige må få «lys i lampen»om de skal komme seg ut av fattigdommen. Å slutte å bombe de allerede fattige landene er sikkert også lurt. Både for miljøet og for utviklingen deres.

Men det betyr selvfølgelig ikke at vi i den vestlige verden ikke kan redusere vårt forbruk. Eller rettere sagt overforbruk. Men det betyr heller ikke at vi kan «stenge kranene». Verden er helt avhengige av fossilt brennstoff i mange år enda. Fordi de fornybare kildene enda ikke vil strekke til. Regnestykket går rett og slett ikke opp uten. Å være mest mulig miljøvennlig både når man produserer og bruker produktene er en selvfølge. Der må vi ikke fire på kravene.

I følge bransjen selv, er det ca 300 cruiseskip i verden. I 2022 ser de for seg å frakte 30 millioner passasjerer pr år. Fly til og fra hører også med.

Men kull, olje og gass vil jo en dag ta slutt. Uansett. Hva da? Jo, da må de nye energikildene være ferdig utviklet. Det vil kreve ressurser og forskning. Et munnhell som går igjen i miljøkretser, er at «steinalderen ikke tok slutt, fordi man gikk tom for stein» Og det er helt korrekt. Den tok slutt fordi man utviklet nye verktøy. Med de gamle hjelpemidlene! Men man kastet ikke steinredskapene før de nye av metall var ferdige!

Derfor må vi bruke energien og verdiene olje og gass gir oss, til å skape dette nye! Kanskje vi skulle ha øremerket en del av oljeinntektene til å realisere det grønne skiftet? Fremfor å subsidiere el biler til egen befolkning, burde vi kanskje søke å finne løsninger på de globale utfordringene?

Derfor ønsker jeg at vi utbringer en skål! For fossile brennstoff! De er våre dagers steinredskaper, som skal bringe oss over til neste «alder».

Når vi er ferdige med det, må vi fortsette med miljødebatten. Men den må handle om disse tingene:

Hvordan kan vi redusere vestens overforbruk?
Hvordan kan vi fordele verdens resurser bedre?
Hvordan finansierer vi det grønne skiftet?
Hvordan sikrer vi verdens befolkning nok vann?
Hvordan erstatter vi fosfor? (Hovedbestanddelen i kunstgjødsel. Verdens kjente forekomster tar snart slutt)


6 kommentarer til «Skål; For fossilt brennstoff!»

 1. Noe av det beste og mest konstruktive jeg har lest. Håper dette tankesettet kan vinne fram i en debatt som ellers er preget av følelser og skremmebilder.

  1. Jeg har tilgode å se at det foregår en debatt omkring klimaet. Derimot er det mange eksempler på ensretting fra media, politikere og andre klimaangsttilhengere. Disse dommedagsprofetiene har ingen forankring i rell vitenskap, men i menneskeskapt (fabrikert) manipulering og triksing med klimamodeller som ikke gjengir virkeligheten. Klimapanelet innrømmer selv at 111 av 114 av deres modeller viser for høy temperatur enn observasjonene og at det har foregått en varmepause siden 1998.

   Til tross for dette markedsfører kimahypokonderne klimadommedag sterkere for hver dag som går mens vi fortsetter å konstruere klimapolitikk basert på et falsum. (se min kommentar under)

 2. Så lenge den «grønne revolusjonen» er basert på en hypotese om CO2 som ikke kan dokumenteres vitenskapelig gjennom observasjoner, med andre ord et falsum, så vil den forbli en «keiserens nye klær» – et ideologisk verktøy for globalistene som ønsker seg enda mer overnasjonal makt og kontroll. Den som kontrollerer energi kontrollerere livet.

  Allerede i 2010 innrømmet IPCC’s nestleder Ottmar Edenhofer at klimapolitikk ikke handler om miljø, men om å overføre velstand fra de rike landene til de fattige.

  «But one must say clearly that we redistribute de facto the world’s wealth by climate policy. Obviously, the owners of coal and oil will not be enthusiastic about this. One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with environmental policy anymore, with problems such as deforestation or the ozone hole.»

  http://www.theblaze.com/stories/2010/11/18/u-n-official-admits-we-redistribute-worlds-wealth-by-climate-policy/

  «Time to revisit the revealing quote from Ottmar Edenhoffer, IPCC leader in November 2010. He candidly said that climate policy was about redistributing wealth and has almost nothing to do with the environment. He also admitted countries who don’t sign up will be better off (so much for all the talk about creating green jobs). To give some sense of the scale of wealth transfer he described the up and coming UNFCCC Cancun meeting as “not a climate conference” but “one of the largest economic conferences since WWII.»

  http://joannenova.com.au/2015/09/flashback-ipcc-official-admits-un-climate-meetings-redistribute-wealth-largest-economic-conference-since-wwii/

  og:

  At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.

  «This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,» she said.

  http://www.investors.com/politics/editorials/climate-change-scare-tool-to-destroy-capitalism/

  Forøvrig har klimavariasjonene har kommet for å bli:

  * Signifikant global oppvarming opphørte for 18-19 år siden, litt etter hvem sine data man analyserer

  * Alle bevis for fremtidig oppvarming grunnet klimagasser er basert på fremtidig modellering

  * Klimapanelet har innrømmet at 111 av deres 114 modeller viser høyere temperatur enn observasjonene

  * CO2 utgjør bare 0,04% av atmosfæren og av dette er ca 5% menneskeskapt.

  * Bare 0,3% av forskningen støtter påstanden om at mennesket står for det meste av oppvarmingen siste 50 år

  Fra WG1AR5 chapter 09 side 769 Box 9.2

  «The observed global mean surface temperature (GMST) has shown a much smaller increasing linear trend over the past 15 years than over the past 30 to 60 years (Section 2.4.3, Figure 2.20, Table 2.7; Figure 9.8; Box 9.2 Figure 1a, c). Depending on the observational data set, the GMST trend over 1998–2012 is estimated to be around one-third to one-half of the trend over 1951–2012 (Section 2.4.3, Table 2.7; Box 9.2 Figure 1a, c). For example, in HadCRUT4 the trend is 0.04ºC per decade over 1998–2012, compared to 0.11ºC per decade over 1951–2012. The reduction in observed GMST trend is most marked in Northern Hemisphere winter (Section 2.4.3; Cohen et al., 2012). Even with this “hiatus” in GMST trend, the decade of the 2000s has been the warmest in the instrumental record of GMST (Section 2.4.3, Figure 2.19). Nevertheless, the occurrence of the hiatus in GMST trend during the past 15 years raises the two related questions of what has caused it and whether climate models are able to reproduce it.

  Figure 9.8 demonstrates that 15-year-long hiatus periods are common in both the observed and CMIP5 historical GMST time series (see also Section 2.4.3, Figure 2.20; Easterling and Wehner, 2009; Liebmann et al., 2010). However, an analysis of the full suite of CMIP5 historical simulations (augmented for the period 2006–2012 by RCP4.5 simulations, Section 9.3.2) reveals that 111 out of 114 realizations show a GMST trend over 1998–2012 that is higher than the entire HadCRUT4 trend ensemble (Box 9.2 Figure 1a; CMIP5 ensemble mean trend is 0.21ºC per decade). This difference between simulated and observed trends could be caused by some combination of (a) internal climate variability, (b) missing or incorrect radiative forcing and (c) model response error. These potential sources of the difference, which are not mutually exclusive, are assessed below, as is the cause of the observed GMST trend hiatus.»

  https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf

  -Idar Matin Herland: -Som du kan lese av dette utdraget fra rapporten til IPCC (som beleilig ikke nevnes/vektlegges i Summary for Policy Makers) er Klimapanelet fullstendig på villspor med sine dommedagsprofetier om klimaet. På tross av stadig høyere utslipp av CO2 har det ikke vært signifikant global oppvarming siden 1998. Og modellene viser for høye temperaturer i forhold til observasjoner. I enhver annen forskningssammenheng ville dette med rette kunne kalles for juks. Jeg velger å kalle det verdens største bedrag…

 3. Debatten om nok vann kan vi i grunnen bare glemme.

  Vi bor på en vannplanet, der ca 71% av planeten er dekket av vann, med en gjennomsnittlig dybde på over 3 kilometer. Og det er forlengst utviklet teknologier til å avsalte sjøvannet til en rimelig pris.

  Derimot burde vi diskutere hva som er det optimale nivået for atmosfærisk CO2 for menneskeheten. Pussig nok har ingen grepet tak i dette vitale punktet, men mange mener det er for mye der allerede, på et eller annet rart grunnlag, sjelden vitenskapelig begrunnet.

  Biologene peker på fotosytesen og mener at mye tyuder på at plantene på kloden vår ønsker seg ca 1500 ppm med CO2, dvs nesten fire ganger dagens nivå.

  Samtidig peker geologene på at CO2-nivået har minket til under 1/7 av det det var for ca 500 millioner år siden, og at kjente geologiske prosesser gradvis vil tømme atmosfæren helt for CO2.

  Når atmosfærefysikerne påpeker at temperaturen endrer seg først, og CO2 bare følger etter, så skjønner vi at vi er blitt lurt.

  Når solfysikerne sier at det er sola som styrer klimaet sammen med noen astronomiske forhold og at det nå skal bli kjøligere i flere tiår framover, da er det på tide å si stopp.

  Nå er det nok usannheter om klimaet. Og det er på tide å stanse pengebruken på helt meningsløse klimatiltak. bare i 2015 brukte Norge over 20 milliarder over statsbudsjettet. i tillegg kommer elbilsubsidiene, tilsammen ca 6600 kroner årlig for hver eneste nålevende nordmann.
  Detaljene finner du her, i en analyse av professor Rögnvaldur Hannesson fra NHH:
  http://www.klimarealistene.com/2017/02/07/norges-klimapolitikk-kostnader-og-ulemper/

Legg igjen en kommentar til Quentingrelm Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *