Piper Alpha. Hva lærte vi?

Den siste utgaven av Petroleumstilsynets magasin «Dialog», har de viet til ulykken Piper Alpha.

Jeg anbefaler alle som er opptatt av sikkerhet i oljebransjen å lese denne publikasjonen.


Her er linken til Petroleumstilsynet sine sider. Der kan du enten laste ned publikasjonen i PDF format, eller bestille en kopi:

http://www.ptil.no/dialog/category821.html

Publikasjonen er bare på 27 sider, men er både lettlest og utrolig informativ. Spesielt likte jeg intervjuet med fagdirektøren i Petroleumstilsynet, Torleif Husebø, og da særlig dette sitatet:

"De tradisjonelle, økonomiske metodene er ikke gode nok analyseverktøy i kompliserte sammenhenger med krevende usikkerhet - som ved håndtering av storulykkerisiko, mener faglederen.

- Økonomiske vurderinger av kostnader og nytteverdi er viktige i en beslutningsprosess, men det er også viktig å kjenne begrensningen i denne typen analyser.

- Det er ikke slik at alle sikkerhetstiltak skal implementeres, men i Ptil ser vi mange situasjoner der man i utgangspunktet argumenterer vekk sikkerhetsmessige tiltak fordi den kortsiktige kostnaden er for høy. Spesielt gjelder dette når tiltakene skal redusere risiko ved hendelser med liten sannsynlighet, store konsekvenser og høy usikkerhet; med andre ord alt som kjennetegner en storulykke." Sitat slutt.

Jeg mener at Husebø her peker på en av de største utfordringene vi i dag står ovenfor, kombinert med ett partsamarbeid under stadig sterkere press..

RISIKO = SANSYNELIGHET x KONSEKVENS

Klarer man å regne seg til at sannsynligheten er tilnærmet null, har man også tilnærmet null risiko. Å bruke penger på en neglisjerbar risiko er det ingen som er villige til å gjøre.

Men tenk om det utenkelige skulle skje? Hva om sannsyneligheten ikke er så liten alikevel?

Hva da?


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *