Om meg


IMG_5486

Jeg er gift og far til fire. Født i 1971, og arbeider som elektriker på Kristin platformen på Haltenbanken. Er også tillitsvalgt for SAFE, og med i styret, i Statoil SAFE Sokkel.

Jeg er mer enn normalt opptatt av arbeidsliv og politikk. Arbeidsliv generellt, men vilkårene på Norsk sokkel spesielt. Jeg synes samfunnet vårt beveger seg feil vei. Jeg har et godt liv. Fast jobb, familie, hus og hjem. Min generasjon har hatt muligheter til å skape oss dette. Det håper jeg at de generasjonene som kommer etter meg også får muligheten til.

Men sterke krefter ønsker å bygge ned velferdsamfunnet, slik vi kjenner det. Demontering av den Norske modellen, trepartsammarbeidet og liberalisme truer våre etterkommeres muligheter. Løsarbeidersamfunnet er på vei!

Derfor har jeg de siste årene startet å engasjere meg for å få en litt annen vinkling i samfunnsdebatten. Denne bloggen er del av den jobben. Jeg sier ikke at jeg skal få det til.

Men jeg skal i alle fall gjøre mitt aller beste!

Ønsker du å ta kontakt med meg for enten å få publisert et eget innlegg, eller gi innspill, ris eller ros?

Da har jeg mail adresse idarherland@gmail.com

Samt Facebook profilen https://www.facebook.com/idar.herland

Og denne siden på Facebook: https://www.facebook.com/stemmenfrasokkelen/