Kva vil kaketjuvane?

Dette innlegget er tidligere publisert på offshore.no, men kaketjuvene er langt fra mette! Det er masse kake igjen, og store deler av samfunnseliten ønsker å tillegne seg mest mulig. Desverre synes det som om at både politikere, spekulanter og næringslivsledere er enige: Mer til eliten, mindre til folket! God lesning, og spre gjerne budskapet om du synes at det er bra.


 

Kva vil kaketjuvane? Meir kaka kanskje….

Jeg arbeider som elektriker, på en plattform, ute i Nordsjøen. Trives godt med det, og er stolt av resultatene vi klarer å få til her ute! Vi har høy produksjons effektivitet (PE), nesten 95 % i fjor, og er med på å ta opp enorme verdier. Både for selskapet vi arbeider for, aksjonærene men ikke minst til felleskapet. 78 % av overskuddet fra norsk sokkel går rett i statskassen. Vi har totalt 4- 5 døgns planlagte stanser for året, og noen få ikke planlagte stanser. 95 % PE er både med planlagte og ikke planlagte stanser. Med andre ord holder vi produksjonen i gang stort sett døgnet rundt, året rundt. Med disse tallene skulle man jo tro at vi er helt unike, i selskapet vi arbeider for, og ellers på sokkelen.  Men det er vi ikke. Det er flere som har bedre tall en oss.

download (2)

 

Så derfor er jeg forundret, over at f.eks Rigg utvalget, med Norges største kaketjuv, Eivind Reiten i spissen, prøver å få det til å se ut som om at oljeindustrien på Britisk side er så mye bedre og billigere en her i Norge. Kan vi stole på tallene fra olje lobbyen? Er det ut i fra egen interesse, eller er det samfunnsansvar som ligger til grunn for at de ønsker å endre hvordan vi skal arbeide? Dette fikk meg til å ta ut en del rapporter fra nettet. Se for øvrig linkene under. Som sagt så er jo jeg bare en enkel elektriker, og rapportene var både litt utfyllende og skrevet på et annet språk. Så jeg er ikke sikker på om jeg har forstått dette rett. Så jeg håper at om jeg har misforstått, at noen av de seriøse olje analytikere, Eivind Reiten eller andre, kan komme til unnsetning og forklare disse tingene for meg.

Jens Ulltveit-Moe
Jens Ulltveit-Moe

 

Hvem kan dette være?
Hvem kan dette være?

 

 

 

 

 

 

Den første rapporten jeg kastet meg over var «Oil & Gas UK Activity Survey 2014» Var jo spent på å se hvor flinke de var. Ble jo litt skuffet når jeg kom til side 32, for der står det så grei at «The Production Efficiency» var på ca 60%. Himmel og hav! Men ingen grunn til panikk. Det er bare de drøyt siste 10 år, de har ligget mye under 80%…. Og om kanskje bare noen år, er håpet at de skal nærme seg 80% igjen. Kanskje. Med like stor spenning kastet jeg meg over konjunkturrapporten 2013 fra Norsk Olje & Gass og diverse rapporter fra Olje- og Energidepartementet. Hva ville jeg finne? Lå vi på 87% samlet? Ble egentlig veldig skuffet. Det var hverken tallfestet hvilke resultater vi har hatt i foregående år, eller hva som er målet fremover. Kun svevende floskler som «stabil høy og sikker produksjon. Var ikke det rart? Er de noe man ønsker å skjule? Det er vel ikke typisk Norsk, å skjule at det er typisk Norsk å være god?

Var det andre tall jeg kunne finne? Og ja, det var det jo. Blant annet fant jeg at «Unit operation cost» på Norsk side er ca 63 Kroner pr fat. (Pris pr produsert fat) På Britisk side kostet det ca 26 $ eller ca 180 Kroner (Altså er det ca 3 ganger DYRERE å produsere et fat olje på Britisk side.) Var ikke det rart? Var ikke de billigere, og mer effektive? Hvor store volumer blir det utvunnet da? På Britisk side produserte de

download (1)

1,43 millioner fat (boe) pr dag. Mot våre 3,68 millioner fat (boe) pr dag. (Snitt 2013) Men vi er jo sikkert mange flere vi da, pga arbeidsordningene? Men, nei de hadde i 2013 ca 62000,- personer på sokkelen. Mot våre ca 24 000. Grovt forenklet kan vi si at vi er halvparten så mange på norsk side, men produserer 2,5 ganger så mye som de på Britisk side. Pussig.

Men jeg må jo si at jeg er litt forundret. Hvorfor skal absolutt NOG med Eivind Reiten i spissen ha oss til å kopiere «Suksessen» fra Britisk side? Burde ikke heller britene ta seg en studietur til Norge? Som den romerske advokaten og statsmannen, Marcus Tullius Cicero ville sagt: «Cui bono». Eller på Norsk: «Hvem er dette godt for?» En ting står i hvert fall helt klart for meg: Det er i hvert fall ikke godt for staten at PE går ned! Og hvorfor vil ikke bransjen, her i Norge, oppgi hvilken PE man har hatt de siste år? Eller hvilke mål for PE man ser for seg i de kommende år? Vanskelige ting, for en enkel «gut frå» Fusa, å forstå. Kanskje staten burde finne ut hva agendaen til Eivind Reiten og oljelobbyen er? Egentlig.

Lenge trodde jeg at kjeltringer så slik ut. Men det er kun kjeltringene som stikker av med vekslepenger. De skikkelige kjeltringene bruker dress og slips. Og det er ikke småpenger de er ute etter.
Lenge trodde jeg at kjeltringer så slik ut. Men det er kun kjeltringene som stikker av med vekslepenger. De skikkelige kjeltringene bruker dress og slips. Og det er ikke småpenger de er ute etter.

Men det er jo så dyrt å ha borerigger i drift i Norge! Ja, kanskje det? Men vi vet jo at Ocean Rig Asa sin borerigg «Eirik Raude» opererte på kysten av Sør Afrika, i 2013, for en dagrate på 800 000 dollar pr dag. Det er langt mer en hva ratene var her hjemme. Når rig ratene har økt med 500 %, og lønnsutviklingen har økt med 50 %, de siste ti år, er vel ikke lønnsutviklingen hele forklaringen? Mon tro det er flere kaketjuvar på ferde her?

 

 


3 kommentarer til «Kva vil kaketjuvane?»

  1. Det er et paradoks at Reiten sammen med mange andre sliter vettet av seg for å ta rotta på de som har gitt dem en vanvittig innkomst. Lønninger og arbeidstidsordninger skal raseres for de som gjør en fantastisk jobb i havet. De siste 7 årene i Nordsjøen var jeg så heldig at jeg fikk være leder for en gjeng som alltid sto på og gjorde jobb langt utover det som var jobben de var ansatt for. Nå er det snakk om nedbemanning i Statoil. Håper de som kommer med forslagene tar seg en tur i havet og ser livets virkelighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *