KPI allergier og KPI infeksjoner

KPI vil for de fleste yrkesaktive være et kjent begrep. For de som ikke har hørt om det, er det selvfølgelig utenlandsk, og betyr «Key Performance Indicator»


Dette innlegget har tidligere vært publisert i offshore.no:

http://offshore.no/sak/63623_kpi-infeksjoner_og_kpi-allergi

KPI vil for de fleste yrkesaktive være et kjent begrep. For de som ikke har hørt om det, er det selvfølgelig utenlandsk, og betyr «Key Performance Indicator» Det er oppfunnet av økonomikere, og brukes til å måle hvor godt bedrifter og medarbeidere presterer. I praksis betyr det at en eller annen bedrift setter opp sin måltavle, med sine viktigste KPI’er. Alle prestasjoner måles da ut i fra «sine» KPI’er. Om bedriften er stor og seriøs, bør man leie inn overbetalte konsulenter for å hjelpe til med å lage måltavlen. Gjerne fra McKinsey. Og fortrinnsvis fullstendig uten erfaring fra den bransjen som selskapet driver innenfor.

I teorien er tanken at dette skal virke prestasjonsfremmende. Og i noen sammenhenger er det sikkert det. Men en stor svakhet med systemet er at belønningen til de ulike lederne varierer med hvordan man scorer på sine KPI’er. Flott om man driver med høydehopp eller lengdehopp. Da kan man måle nøyaktig hvor høyt eller langt man hopper. Og det er veldig vanskelig å manipulere resultatene. Men jeg kommer ikke i farten på noen større bedrifter som driver innenfor hopp. For de fleste bedrifter vil det være litt mer komplekst.

9727323756_a9f3c15a41_b
Kun fantasien setter grenser når det gjelder å lage fantasifulle måltavler for å bestemme lederbonus.

Og her nærmer vi oss et samfunns problem, slik jeg ser det. Hva skal man måle? Og hvordan? I praksis løser de fleste bedrifter disse spørsmålene ved å bruke allerede etablerte systemer for å følge opp f. eks HMS, økonomi, logistikk eller lønn/timeføring. Men så er det store spørsmålet; Er det mulig å manipulere disse systemene? Og ikke minst; Vil en slik manipulering, føre til at man ødelegger hovedformålet med det spesifikke kontroll/styrings systemet. (F. eks logistikk/lagerstyring)

La meg komme med et eksempel fra den virkelige verden. Ombord i en flytende innrettning hadde man et lager. Naturlig nok. Der var det bla lagret produksjons kritiske komponenter. Og det var en grad av automatikk i lagerføringen. Om man tok ut en del, genererte det automatisk en ny bestilling. En dag røk en stor og kostbar komponent. Det var i starten av måneden, men det var den 2. store komponenten som hadde havarert den måneden. De to øverste lederne ombord, hadde totalt lageruttak på sine måltavler. Dvs. at man måtte være under x antall kroner i uttak fra lageret pr måned. Med disse to store komponentene innenfor samme måned, ville man gå over grensen. Og de personlige bonusene ville automatisk bli redusert. Naturlig nok var det fristende å føre uttaket av den siste komponenten på neste måned.

logistics-877567_960_720
Alle firmaer må ha kontroll på logistikken sin og lagerbeholdningen. Jo større bedriften er, jo mer krevende blir det å ha kontroll. Å manipulere med systemet kan bli dyrt. For firmaet. Men ofte lønnsomt for privatpersoner.

Så ble gjort. Men så lurer dere kanskje på hva som er problemet med det? Jo, hovedproblemet er at det da vil gå 20 dager før ny bestilling blir generert. Med leveringstid vil man i et langt tidsrom være uten kritiske reservedeler ombord. Det er jo det praktiske hovedproblemet. Man saboterer systemet som skal sikre at logistikken fungerer.  Men slik jeg ser det er det også et problem at man har bonus systemer som legger opp til/ motiverer til underslag, eller og «pynte» på sannheten.

Alle større bedrifter registrerer, måler og overvåker HMS hendelser. Disse registreringene/målingene skal brukes til å unngå at man gjør de samme feilene om igjen. Vel og bra! Men om man legger HMS resultatene inn på måltavlene, risikerer man samtidig at det for noen vil bli fristende og «pynte» litt på resultatene. Og slik ødelegger man kanskje hoved hensikten med HMS systemet. Å unngå nye uhell! Om hendelser som skjer blir dysset så mye ned, at man er innenfor KPI målene, underkommuniserer man alvorligheten i hendelsen. Og risikerer at man gjentar nøyaktig samme feilen. I andre sammenhenger vil det å manipulere med tall, for å oppnå egen personlig vinning, kategorisere som korrupsjon eller underslag. Men ikke innenfor næringslivet i den vestlige verden i 2015. Helt uforståelig for meg.

Deepwater_Horizon_offshore_drilling_unit_on_fire
Deepwater Horizon. Et mønsterbruk når det kom til HMS! Helt til den gikk opp i flammer. De ansatte ombord var best i klassen, når det gjalt hanske og brillebruk.

Hva skal man så kalle denne sykdommen som sprer seg over verden? Jeg velger å kalle den for en KPI infeksjon. Klassiske symptomer er at de ansatte utvikler KPI Allergi. Kjennetegnene er glassaktig blikk, dårlig moral, dårlige resultater. Men overraskende nok flotte enkeltprestasjoner. Altså top score på de enkelte KPI’er, men svakere total resultat. Det hadde vært spennende å se måltavlen til Lehaman Brothers før kollapsen i 2008. Jeg banner på at alle indikatorer var grønne og fine. Like før «Deepwater Horizon» forliste, ble den tildelt en HMS pris. Bakgrunnen var at alle indikatorer som gjaldt HMS var på topp. Men skipet gikk til bunns. For de hadde ikke kontroll på barrierene som skulle forhindre storulykke. Men alle ombord var sikkert gode på hansker og vernebriller. Og lederne hadde sikkert greie bonus utbetalinger. Før de gikk ned.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *