Et reisebrev fra en ensom svale.

20. – 24. deltok jeg på Arbeiderpartiets landsmøte som gjest. Jeg er bare «en halvstudert røver» og industriarbeider. Med kun noen fagbrev å vise til som utdannelse. Derfor var det mange som på forhånd spådde at jeg kom til å bli en ensom svale. At jeg ville skille meg ut. «Det er ikke plass til slike som deg der» var forhåndsdommen.

Men jeg hadde en plan. På Arbeiderpartiets Web shop hadde jeg kjøpt full mundur, og reiste til hovedstaden klar for å synge sanger om valgseier og rope slagord som «Erna må vi Fjerne» sammen med hundrevis av andre i røde uniformer. Jeg ville jo ikke skille meg ut.
Men forhåndsdommen var delvis rett. Jeg skilte meg ut! Under kan du lese hvorfor.


300 delegater og mange gjester hadde reist til Youngstorget. De kom fra hele landet. De aller fleste gikk i helt normale klær. Det var så man skulle tro man var sammen med helt normale folk. Eller «folk flest», som noen ville sagt det. Slik var det med oppførselen også. Riktignok var det en og annen blådress og kjole å se, men mest helt ordinære klær.

Sammen med «en halvstudert røver», i full parti mundur…..

Og selv dem i blådress og pene kjoler kunne man snakke med. Sånn helt vanlig. De var til og med høflige og imøtekommende. Selv mot en slik førstereisgutt som meg. I full mundur.

Nå kan man ikke akkurat kan kalle Gro Harlem Bruntland, Torvald Stoltenberg og Kristoffer Joner for «folk flest» For de var der også. Som gjester, akkurat som meg. Men de oppførte seg også skremmende vanlig.

De neste dagene droppet jeg reklame effektene, og fikk med meg en vanvittig prosess. Jeg hørte oppimot 200 debattinnlegg, og mange hundre forslag og endringsforslag til partiets partiprogram ble bearbeidet og knadd for å lage Arbeiderpartiets partiprogram, for perioden 2017 – 2021. Men hvor kom de fra, og hva handlet de om?

I medias dekning av landsmøtet er det noen få saker som får oppmerksomhet. En K, en KU, HEN og asylanter. Og det er vel stort sett det? Men var det det hele? Var det dette de aller fleste forslag handlet om? Nei det var jo ikke det! Forslagene som ble reist, kom som delegatene, fra alle deler av landet! Både der jeg visste at det bodde folk, og der «ingen skulle tru at nokon kunne bu.» Akkurat som delegatene. Men hva handlet de om?

Jo de handlet jo om slike ting som opptar «folk flest», landet rundt. Arbeid, infrastruktur, helse, skole, næring og teknologi. Stort sett sånne vanlige, kjedelige, ting. Som alle trenger. Media kan ikke skrive om slike ting. De vil ha skandalene. Og de store uenighetene.

Men hva med delegatene? Hvem er det som bestemmer politikken i landets største parti? Jo det er faktisk helt normale folk. Om vi ser på Hodalandsbenken, så skiller nok ikke den seg vesentlig fra de andre fylkeslagene. Fagarbeidere fra helsevesenet og industrien, lærere, en lensmann, studenter og fagforeningsfolk. Men heldigvis en og annen som kan mer enn den lille gangetabellen også. Det trengs også noen akademikere og folk med høyere utdannelse. Men de er ikke i flertall. Men ingen av delegatene på Hordalandsbenken hadde skilt seg ut i nabolaget mitt hjemme på grunn av bakgrunnen sin.

Men hva med all syngingen og fokuset på at Arbeiderpartiet skal vinne valget? Jo, det ble sunget. Litt. Man snakket også om å vinne valget. Litt. Men størstedelen av landsmøtet handlet om å snekre politikk. Delegatene sloss for å påvirke partiets partiprogram. For å få med sakene de brenner for. På vegne av det distriktet de kommer fra.

Jette Cristensen fra Hordaland oppsummerte det god i sin tale, siste dagen. Vi var ikke samlet først og fremst fordi vi skulle vinne valget, men for å lage politikk. Man ønsker å påvirke landets politiske kurs. Men for å få realisert den politikken man tilslutt bestemmer seg for innad i partiet, trenger man makt. Derfor må vi vinne valget. Men makten for makten sin del selv er ikke hovedpoenget.

Men hva fikk jeg egentlig utrettet som gjest, uten taletid og stemmerett? Jo, jeg benyttet alle muligheter til å framsnakke oljearbeiderne og industrien vår! Det ble mange muligheter! Både betydningen av å sysselsette egen befolkning og videreføre sikker og effektiv drift. Vi er verdensmestere i oljeproduksjon. Det må vi være også i fremtiden. Det gir klingende mynt i statskassen. Men da må vi opprettholde standarden, både på anlegg og arbeidsvilkår.

Men hva jobber Oljeindustriens Arbeidersamfunn for, og hvilke landsmøtevedtak og uttalelser er vi mest fornøyd med? Her er noen stikkord:

– Man vil reparere arbeidsmiljøloven.
– Ta vare på landets største distriktarbeidsplass. (Olje og gass)
. Ta vare på sjøfolkene våre.
– Ja til konsekvensutredning av Lofoten – Vesterålen og Senja.
– Staten må bli en mer aktiv eier, og bruke sin eiermakt i selskaper der staten er tungt inne.
– Man må ta vare på og videreføre de 10 oljebud og Loven om Petroleumsvirksomheten.
– Fremtidige strømkabler til utlandet må utredes skikkelig, der man ser på de totale konsekvensene for samfunnet vårt. Billig strøm er bra for både industrien, næringsliv og private. Det konkurransefortrinnet må vi ta vare på.

Dette er forøvrig handlingsprogrammet til Oljeindustriens Arbeidersamfunn:

1. Hordaland Arbeiderparti (HAP) sitt industriutvalg laget i februar 2016 en rapport med strategi og tiltak innenfor fylkets industriområder. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil støtte opp under disse strategiene og tiltakene. Se for øvrig: https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/7d30d86e2fa848d196b49a6809b10f3179dee1bd4fc2453cae9e9bfc1049f074valting.

2. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeider for sterkere myndighetskontroll i oljeindustrien. Petroleumslovens skal følges og da særskilt §1-2 Ressursforvaltning. Dette for å sikre arbeid til arbeidstakere og bedrifter som betaler skatt til sine lokalsamfunn i alle faser av virksomheten

3. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at de 10 oljebudene blir revitalisert og tilpasset dagens og fremtidens situasjon. I denne sammenheng er det viktig å legge den Norske modellen til grunn og i samarbeid med de ulike aktørene i oljeindustrien arbeide fram strategier, mål, tiltak slik at vi igjen kan bli teknologiledende.

4. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeider for at fremtidens ledere i denne industrien tar mer samfunnsansvar, blir mer Teknologiorientert og mindre prestasjonslønnet og målstyrt.

5. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at ingeniørkompetansen, fagopplæringen og fagarbeiderne sin rolle på anleggene må styrkes.

6. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at bedriftene har fast ansatte arbeidstakere i de ulike fasene av virksomheten. Utleie bedrifter må ha egenproduksjon. Norske lønns og arbeidsforhold skal være gjeldende i alle deler av virksomheten.

7. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at konsesjon regelverket som Norge har hatt gode erfaringer med må videreføres og forsterkes innenfor følgende områder. Petroleumsindustrien, energiindustrien og klima og miljøindustrien. I denne sammenheng vil Oljeindustriens Arbeidersamfunn sette ned et utvalg som i årsmøteperioden utarbeider gode strategier, mål og tiltak for å få dette til.

8. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at Petroleumstilsynet blir revitalisert, slik at de igjen blir et uavhengig og proaktivt tilsynsorgan, som denne industrien krever.

9. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at konsekvensutredning av LO-VE-SE må gjennomføres snarlig. Videre mener vi at en også trenger en utreding av utviklingen i fiskebestandene i etablerte oljeprovinser der det er innretninger i drift.

10. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at deler overskuddet til de gjenværende ressursene på Norsk sokkel øremerkes til det grønne skiftet, slik at vi får gode fremtidsrettede tiltak som fungerer i praksis. Det grønne skiftet må finansieres og konkretiseres.

Se forøvrig det fullstendige partiprogrammet til Arbeiderpartiet her:

» target=»_blank»>https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/159967e32e7440aeadfc709a9bae96ce57fde6ecd3e74b8b85632798bbb67a4c» target=»_blank»>


4 kommentarer til «Et reisebrev fra en ensom svale.»

 1. BruceRoft sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Enhance your gaming experience by following a few simple instructions to transform your computer into a gaming station with multiple configuration possibilities

  Press the «Download Now» button to download Game Fire activator.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> Game Fire keygen crack patch

  – Version: 6.3.3263
  – Developer: Smart PC Utilities Ltd
  – Downloads: 917
  – Download type: safety (no torrent/no viruses)
  – File status: clean (as of last analysis)
  – File size: na
  – Price: 0
  – Special requirements: no
  – Home page: secure.avangate.com/affiliate.php?ACCOUNT=AHMEDOSA&AFFILIATE=700&PATH=http%3A%2F%2Fsmartpcutilities.com%2Fgamefire.html
  – Rating:

  Tags:
  Game Fire patch
  Game Fire + Crack
  Game Fire crack keygen for windows
  Game Fire cracked full
  Game Fire crack serial number

  More software:
  JR Typing Tutor Crack
  Game Fire Licence Keys
  CareUEyes – Free blue Light Filter, screen dimmer crack version
  Security Eye Cracked Latest
  Renee Video Editor keygen serial
  Антиплагиат повышение оригинальности бесплатно
  «Я прибрав – твоя черга!» |
  download google books
  ABOUT ME

 2. BruceRoft sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Press the «Download Now» button to download RadiAnt DICOM Viewer Cracked Latest.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> RadiAnt DICOM Viewer Crack

  View DICOM files, add several types of measurement, such as length, ellipse or angle, toggle the negative mode and enable annotations with this efficient medical software

  · Build: 4.6.9
  · Developer: Medixant
  · Downloads: 1325
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · Status file: clean (as of last analysis)
  · File size: undefined
  · Price: 0
  · Special requirements: no
  · Rating:

  Keywords:
  radiant dicom viewer cracked latest, radiant dicom viewer cracked full, radiant dicom viewer crack hack, radiant dicom viewer serial number, radiant dicom viewer full patched, radiant dicom viewer serial number, radiant dicom viewer crack latest, radiant dicom viewer activator, radiant dicom viewer full version serial keys latest, radiant dicom viewer license code

  It may be interesting:
  Easy M4P Converter cracked full
  Clone Files Checker serial code
  Virtual Serial Port Driver keygen free download
  Антиплагиат как проверить
  Hello world! – Sherezad
  Download Gothic II Crack Latest Version
  download google books
  как скачать видео с xvideos
  ESPECIAL WEB – El Estilo Musical
  Готовые ответы и знания к учебникам и рабочим тетрадям по предметам школьного курса за 5-11 класс
  Windows Software Cracks
  Repair missing or corrupt api-ms-win-service-private-l1-1-1.dll

 3. BruceRoft sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Press the «Download Now» button to download FastRawViewer serial code.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> FastRawViewer Serial Keys x86/x64

  View your RAW files with ease by using this efficient image viewer that offers detailed exif information, batch processing and support for multiple RAW formats

  · Version: 1.4.12 Build 1407 / 1.5.1 Build 1489 Beta
  · Company: LibRaw LLC
  · Downloads: 194
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · File status: clean (as of last analysis)
  · File size: na
  · Price: free
  · Special requirements: no requirements
  · User rating:

  Tags cloud:
  fastrawviewer full patched, fastrawviewer + crack latest, fastrawviewer license crack, fastrawviewer crack new, fastrawviewer crack keygen for windows, fastrawviewer crack files, fastrawviewer how to ctack, fastrawviewer crack exe, fastrawviewer keygen free download, fastrawviewer activate code

  More software:
  Kutools for Outlook crack serial number
  Stellar OST to PST Converter full crack
  Bitwar Data Recovery keygen free download
  Антиплагиат как пройти бесплатно
  Annapolis Engagement Session – Dorsey Beauty
  Download Legacy of Kain: Soul Reaver 2 crack keygen for windows
  download google books
  download video from dailymotion
  Hello world! | Revere Life Sciences
  готовые домашние задания
  Software Cracks Keygens
  Download vccorlib140_app.dll to fix missing or corrupted DLL errors

 4. BruceRoft sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Push the «Download Now» button to download RealPopup activator.
  The whole process will just take a few seconds.

  A handy and powerful application that helps you seamlessly connect and send messages to your LAN contacts in a couple of seconds

  Mirror Link —> https://cracks4software.com/cracked/realpopup-22173

  · Version: 6.4.0
  · Patch date: July 2 2019
  · Company: Realpopup Ltd.
  · Downloads: 8281
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · File status: clean (as of last analysis)
  · File size: unknown
  · Price: gratis
  · Special requirements: no
  · Supported systems: Win 10 64 bit / Win 10 / Win Server 2012 / Win 2008 / Win 2003 / Win 8 / Win 7 / Win Vista / Win XP / Win 2K
  · User rating:

  Tags cloud:
  realpopup crack, realpopup crack keygen for windows, realpopup with crack, realpopup license code, realpopup crack only, realpopup full crack latest, realpopup full version with keys latest, realpopup crack patch, realpopup key crack, realpopup crack serial number

  Popular software: this way

 5. BruceRoft sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Click the «Download Now» button to download ZOOK EML to PST Converter serial number.
  It will just take a few moments.

  Convert large numbers of EML files to the PST format, complete with email attachments, by using this straightforward piece of software

  Mirror —> https://nullthemedownload.com/cracked/zook-eml-to-pst-converter/24305

  · Release version: 3.0
  · Patch date: Oct 15th 2016
  · Developer: ZOOK Software
  · Downloads: 28209
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · File status: clean (as of last analysis)
  · File size: small
  · Price: free
  · Special requirements: no
  · Supported systems: Win 10 64 bit / Win 10 / Win 8 64 bit / Win 8 / Win 7 64 bit / Win 7 / Win Vista 64 bit / Win Vista / Win XP 64 bit / Win XP
  · Rating:

  Keywords:
  zook eml to pst converter + crack latest, zook eml to pst converter + crack, zook eml to pst converter full crack latest, zook eml to pst converter crack hack, zook eml to pst converter patch, zook eml to pst converter cracked, zook eml to pst converter full version serial keys latest, zook eml to pst converter crack serial number, zook eml to pst converter license code, zook eml to pst converter license code

  More software: here

  Other useful resources:
  13th Annual Japan Day @ Central Park – Kindred Spirit Group, LLC
  Помощь повышение оригинальности текста
  Hello world! – A WordPress Site
  Download The Nations cracked full
  School Visit Proforma Ghoshna April/May 2019 – My Blog
  Turn Off Windows Defender programm
  Скачать Kaspersky CRYSTAL crack и keygen
  готовые домашние задания
  Download x_audiomfc.dll to fix missing or corrupted DLL errors

 6. BruceRoft sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Klikk på «Last ned Nå» knappen for å laste ned DreamPlan Home Design Software activate code.
  Det vil bare ta noen få minutter.

  Planlegge og prosjektere et hus eller leilighet for personlig eller profesjonell bruk, med hjelp av flere funksjoner som texture (papirstruktur), dekorasjoner eller 3D-gjengivelser

  Speil —> https://cracks4software.com/cracked/dreamplan-home-design-software-64525

  · Versjon: 4.27 Beta
  · Utgivelsesdato: September 3 2019
  · Selskap: NCH Software
  · Nedlastinger: 18666
  · Last ned, skriv: sikkerhet (ingen torrent/ingen virus)
  · Filen status: ren (som i forrige analyse)
  · Fil størrelse: small
  · Pris: gratis
  · Spesielle krav: ingen
  · Støttede operativsystemer: Win 10 64 bit / Win 10 / Win 8 64 bit / Win 8 / Win 7 64 bit / Win 7 / Win Vista 64 bit / Win Vista / Win XP 64 bit / Win XP
  · Brukerrangering:

  Tags cloud:
  dreamplan home design software crack new, dreamplan home design software keygen crack, dreamplan home design software serial keys x86/x64, dreamplan home design software cracked latest, dreamplan home design software cracked latest, dreamplan home design software cracked latest, dreamplan home design software crack hack, dreamplan home design software crack windows, dreamplan home design software crack patch, dreamplan home design software cracked latest

  Mer programvare keygens: here

  Det kan være interessant:
  cardPresso serial number – karvanoppa.com
  Как обмануть антиплагиат онлайн
  RURAL RETREAT LAKE UNVEILS NEW FISHING PIER | Rural Retreat Lake Park | Camping – Fishing – Recreation
  Download Europa Universalis II crack serial number
  SkinFiner crack new – Inversidad
  Turning Off Windows Defender
  Скачать Hide Files & Folders crack и keygen
  Download ext-ms-win-advapi32-registry-l1-1-0.dll to fix missing or corrupted DLL errors
  chicche al bicchiere – Tenute Dettori – Babeuf – Te, vino e letture lente

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *