Et reisebrev fra en ensom svale.

20. – 24. deltok jeg på Arbeiderpartiets landsmøte som gjest. Jeg er bare «en halvstudert røver» og industriarbeider. Med kun noen fagbrev å vise til som utdannelse. Derfor var det mange som på forhånd spådde at jeg kom til å bli en ensom svale. At jeg ville skille meg ut. «Det er ikke plass til slike som deg der» var forhåndsdommen.

Men jeg hadde en plan. På Arbeiderpartiets Web shop hadde jeg kjøpt full mundur, og reiste til hovedstaden klar for å synge sanger om valgseier og rope slagord som «Erna må vi Fjerne» sammen med hundrevis av andre i røde uniformer. Jeg ville jo ikke skille meg ut.
Men forhåndsdommen var delvis rett. Jeg skilte meg ut! Under kan du lese hvorfor.


300 delegater og mange gjester hadde reist til Youngstorget. De kom fra hele landet. De aller fleste gikk i helt normale klær. Det var så man skulle tro man var sammen med helt normale folk. Eller «folk flest», som noen ville sagt det. Slik var det med oppførselen også. Riktignok var det en og annen blådress og kjole å se, men mest helt ordinære klær.

Sammen med «en halvstudert røver», i full parti mundur…..

Og selv dem i blådress og pene kjoler kunne man snakke med. Sånn helt vanlig. De var til og med høflige og imøtekommende. Selv mot en slik førstereisgutt som meg. I full mundur.

Nå kan man ikke akkurat kan kalle Gro Harlem Bruntland, Torvald Stoltenberg og Kristoffer Joner for «folk flest» For de var der også. Som gjester, akkurat som meg. Men de oppførte seg også skremmende vanlig.

De neste dagene droppet jeg reklame effektene, og fikk med meg en vanvittig prosess. Jeg hørte oppimot 200 debattinnlegg, og mange hundre forslag og endringsforslag til partiets partiprogram ble bearbeidet og knadd for å lage Arbeiderpartiets partiprogram, for perioden 2017 – 2021. Men hvor kom de fra, og hva handlet de om?

I medias dekning av landsmøtet er det noen få saker som får oppmerksomhet. En K, en KU, HEN og asylanter. Og det er vel stort sett det? Men var det det hele? Var det dette de aller fleste forslag handlet om? Nei det var jo ikke det! Forslagene som ble reist, kom som delegatene, fra alle deler av landet! Både der jeg visste at det bodde folk, og der «ingen skulle tru at nokon kunne bu.» Akkurat som delegatene. Men hva handlet de om?

Jo de handlet jo om slike ting som opptar «folk flest», landet rundt. Arbeid, infrastruktur, helse, skole, næring og teknologi. Stort sett sånne vanlige, kjedelige, ting. Som alle trenger. Media kan ikke skrive om slike ting. De vil ha skandalene. Og de store uenighetene.

Men hva med delegatene? Hvem er det som bestemmer politikken i landets største parti? Jo det er faktisk helt normale folk. Om vi ser på Hodalandsbenken, så skiller nok ikke den seg vesentlig fra de andre fylkeslagene. Fagarbeidere fra helsevesenet og industrien, lærere, en lensmann, studenter og fagforeningsfolk. Men heldigvis en og annen som kan mer enn den lille gangetabellen også. Det trengs også noen akademikere og folk med høyere utdannelse. Men de er ikke i flertall. Men ingen av delegatene på Hordalandsbenken hadde skilt seg ut i nabolaget mitt hjemme på grunn av bakgrunnen sin.

Men hva med all syngingen og fokuset på at Arbeiderpartiet skal vinne valget? Jo, det ble sunget. Litt. Man snakket også om å vinne valget. Litt. Men størstedelen av landsmøtet handlet om å snekre politikk. Delegatene sloss for å påvirke partiets partiprogram. For å få med sakene de brenner for. På vegne av det distriktet de kommer fra.

Jette Cristensen fra Hordaland oppsummerte det god i sin tale, siste dagen. Vi var ikke samlet først og fremst fordi vi skulle vinne valget, men for å lage politikk. Man ønsker å påvirke landets politiske kurs. Men for å få realisert den politikken man tilslutt bestemmer seg for innad i partiet, trenger man makt. Derfor må vi vinne valget. Men makten for makten sin del selv er ikke hovedpoenget.

Men hva fikk jeg egentlig utrettet som gjest, uten taletid og stemmerett? Jo, jeg benyttet alle muligheter til å framsnakke oljearbeiderne og industrien vår! Det ble mange muligheter! Både betydningen av å sysselsette egen befolkning og videreføre sikker og effektiv drift. Vi er verdensmestere i oljeproduksjon. Det må vi være også i fremtiden. Det gir klingende mynt i statskassen. Men da må vi opprettholde standarden, både på anlegg og arbeidsvilkår.

Men hva jobber Oljeindustriens Arbeidersamfunn for, og hvilke landsmøtevedtak og uttalelser er vi mest fornøyd med? Her er noen stikkord:

– Man vil reparere arbeidsmiljøloven.
– Ta vare på landets største distriktarbeidsplass. (Olje og gass)
. Ta vare på sjøfolkene våre.
– Ja til konsekvensutredning av Lofoten – Vesterålen og Senja.
– Staten må bli en mer aktiv eier, og bruke sin eiermakt i selskaper der staten er tungt inne.
– Man må ta vare på og videreføre de 10 oljebud og Loven om Petroleumsvirksomheten.
– Fremtidige strømkabler til utlandet må utredes skikkelig, der man ser på de totale konsekvensene for samfunnet vårt. Billig strøm er bra for både industrien, næringsliv og private. Det konkurransefortrinnet må vi ta vare på.

Dette er forøvrig handlingsprogrammet til Oljeindustriens Arbeidersamfunn:

1. Hordaland Arbeiderparti (HAP) sitt industriutvalg laget i februar 2016 en rapport med strategi og tiltak innenfor fylkets industriområder. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil støtte opp under disse strategiene og tiltakene. Se for øvrig: https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/7d30d86e2fa848d196b49a6809b10f3179dee1bd4fc2453cae9e9bfc1049f074valting.

2. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeider for sterkere myndighetskontroll i oljeindustrien. Petroleumslovens skal følges og da særskilt §1-2 Ressursforvaltning. Dette for å sikre arbeid til arbeidstakere og bedrifter som betaler skatt til sine lokalsamfunn i alle faser av virksomheten

3. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at de 10 oljebudene blir revitalisert og tilpasset dagens og fremtidens situasjon. I denne sammenheng er det viktig å legge den Norske modellen til grunn og i samarbeid med de ulike aktørene i oljeindustrien arbeide fram strategier, mål, tiltak slik at vi igjen kan bli teknologiledende.

4. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeider for at fremtidens ledere i denne industrien tar mer samfunnsansvar, blir mer Teknologiorientert og mindre prestasjonslønnet og målstyrt.

5. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at ingeniørkompetansen, fagopplæringen og fagarbeiderne sin rolle på anleggene må styrkes.

6. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at bedriftene har fast ansatte arbeidstakere i de ulike fasene av virksomheten. Utleie bedrifter må ha egenproduksjon. Norske lønns og arbeidsforhold skal være gjeldende i alle deler av virksomheten.

7. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at konsesjon regelverket som Norge har hatt gode erfaringer med må videreføres og forsterkes innenfor følgende områder. Petroleumsindustrien, energiindustrien og klima og miljøindustrien. I denne sammenheng vil Oljeindustriens Arbeidersamfunn sette ned et utvalg som i årsmøteperioden utarbeider gode strategier, mål og tiltak for å få dette til.

8. Oljeindustriens Arbeidersamfunn vil arbeide for at Petroleumstilsynet blir revitalisert, slik at de igjen blir et uavhengig og proaktivt tilsynsorgan, som denne industrien krever.

9. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at konsekvensutredning av LO-VE-SE må gjennomføres snarlig. Videre mener vi at en også trenger en utreding av utviklingen i fiskebestandene i etablerte oljeprovinser der det er innretninger i drift.

10. Oljeindustriens Arbeidersamfunn mener at deler overskuddet til de gjenværende ressursene på Norsk sokkel øremerkes til det grønne skiftet, slik at vi får gode fremtidsrettede tiltak som fungerer i praksis. Det grønne skiftet må finansieres og konkretiseres.

Se forøvrig det fullstendige partiprogrammet til Arbeiderpartiet her:

» target=»_blank»>https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/159967e32e7440aeadfc709a9bae96ce57fde6ecd3e74b8b85632798bbb67a4c» target=»_blank»>


4 kommentarer til «Et reisebrev fra en ensom svale.»

 1. Stevenken sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Enhance your gaming experience by following a few simple instructions to transform your computer into a gaming station with multiple configuration possibilities

  Press the «Download Now» button to download Game Fire crack only.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> Game Fire key crack

  – Build: 6.3.3263
  – Developer: Smart PC Utilities Ltd
  – Downloads: 418
  – Download type: safety (no torrent/no viruses)
  – File status: clean (as of last analysis)
  – File size: na
  – Price: 0
  – Special requirements: no requirements
  – Home page: secure.avangate.com/affiliate.php?ACCOUNT=AHMEDOSA&AFFILIATE=700&PATH=http%3A%2F%2Fsmartpcutilities.com%2Fgamefire.html
  – User rating:

  Tags:
  Game Fire update crack
  Game Fire patch
  Game Fire Cracked Latest
  Game Fire how to ctack
  Game Fire crack latest

  More software:
  Studio 3T for MongoDB crack and keygen free download
  FoneDog Toolkit – Android Data Recovery Crack
  TemplateToaster patch
  RadiAnt DICOM Viewer Crack Serial
  Melodics crack files
  увеличить уникальность текста
  Our Mission | INnCREASE
  download google books
  youku video downloader
  Blog Post Title – 1111?????? | Singles Day Coupons, Deals & Discounts
  Решебники (ГДЗ) готовые домашние задания
  Software Cracks Keygens

 2. Stevenken sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Press the «Download Now» button to download Cocosenor Excel Password Tuner Keygen Crack.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> Cocosenor Excel Password Tuner Cracked Latest

  Retrieve the passwords for your XLS or XLSX spreadsheets using several powerful recovery methods, with this easy-to-use application

  · Build: 3.2.0
  · Company: Cocosenor
  · Downloads: 1226
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · File status: clean (as of last analysis)
  · File size: na
  · Price: free
  · Special requirements: no
  · User rating:

  Keywords:
  cocosenor excel password tuner crack files, cocosenor excel password tuner crack new, cocosenor excel password tuner license, cocosenor excel password tuner crack windows, cocosenor excel password tuner license, cocosenor excel password tuner keygen serial, cocosenor excel password tuner with crack, cocosenor excel password tuner full crack, cocosenor excel password tuner serial code, cocosenor excel password tuner full crack

  More software:
  EMCO MSI Package Builder Professional keygen free download
  Baraha serial key
  KeyLemon crack and keygen free download
  Антиантиплагиат отзывы
  Ocea – AquaticFloors
  Download Plasma Puncher Crack
  Convert Google books to PDF, PNG or JPG
  download video from youtu.be
  MR Artes Graficas. Artigo La Prensa
  Готовые домашние задания (ГДЗ) по разным школьным предметам
  Windows Software Cracks
  How to repair missing or corrupt acrx15.dll

 3. Stevenken sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Press the «Download Now» button to download Barcode Studio crack keygen serial.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> Barcode Studio Full Version With Keys Latest

  A useful tool that helps you generate barcodes, customize their layout, and print or save them to BMP, JPG, PNG, TIF, EPS, or other file formats

  · Build: 15.13.0 Build 23539
  · Company: TEC-IT Datenverarbeitung GmbH
  · Downloads: 1726
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · Status file: clean (as of last analysis)
  · File size: na
  · Price: 0
  · Special requirements: no
  · User rating:

  Keywords:
  barcode studio crack files, barcode studio licence keys, barcode studio serial keys x86/x64, barcode studio serial code, barcode studio crack files, barcode studio crack keygen for windows, barcode studio crack serial number, barcode studio crack fix, barcode studio patch, barcode studio crack patch

  Other useful resources:
  Suitcase Fusion + Crack Latest
  Netcdf Extractor Keygen Serial
  SheetCAM TNG Serial Keys x86/x64
  Антиплагиат какой лучше
  R-&-L_274 – Sagely Photography
  Download Assimilation Full Crack Latest
  tool for downloading Google books
  download video from xvideos
  ????!java?????! | ????????????????!java????????
  ГДЗ, решебники, все ответы с 1 по 11 классы
  Software Cracks Keygens
  How to repair missing or corrupt msvexl2011.dll

 4. Stevenken sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Press the «Download Now» button to download MAGIX PC Check & Tuning activator.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> MAGIX PC Check & Tuning crack fix

  A high-performance all-round solution for speeding up your PC, defragment its drives, free up RAM, erase Internet history or disable Aero scheme

  · Version: 2018 2.6.0.144
  · Developer: MAGIX AG
  · Downloads: 1094
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · File status: clean (as of last analysis)
  · File size: undefined
  · Price: free
  · Special requirements: no
  · User rating:

  Tags:
  magix pc check & tuning crack latest version, magix pc check & tuning serial keys x86/x64, magix pc check & tuning crack files, magix pc check & tuning licence keys, magix pc check & tuning full patched, magix pc check & tuning serial number, magix pc check & tuning crack patch, magix pc check & tuning crack for windows free download, magix pc check & tuning full crack latest, magix pc check & tuning license code

  Popular software:
  DraftSight serial number
  TunesKit Video Cutter crack for windows free download
  Hide Folders license code
  Антиплагиат помощь пройти
  Condutividade da Solucao de Molha offset – Pedro Braghin
  Download Pirate Pop Plus crack windows
  download google books
  how to download video from pornhub
  Branding Your Real Estate Investment Business – Real Estate Worldwide
  ГДЗ – готовые домашние задания и решебники
  Windows Software Cracks
  How to repair missing or corrupt mfco42d.dll

 5. Stevenken sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Click the «Download Now» button to download Remixlive cracked.
  The process will just take a few seconds.

  Try your hand at remixing by resorting to this capable tool that packs a multitude of samples and audio effects you can use in your session, then record and share online

  MIRROR LINK —> https://downloadwithcrack.org/crack?id=32157&t=remixlive

  · Version: 2.0.3
  · Release date: April 9 2019
  · Company: Mixvibes
  · Downloads: 2173
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · Status: clean (as of last analysis)
  · File size: na
  · Price: 0
  · Special requirements: no
  · Supported systems: Windows 10 64 bit, Windows 10, Windows 8 64 bit, Windows 8, Windows 7
  · Rating:

  Tags cloud:
  remixlive + crack, remixlive keygen serial, remixlive license code, remixlive cracked, remixlive update crack, remixlive + crack, remixlive activator, remixlive and crack, remixlive + crack, remixlive cracked latest

  Other cracks and keygens: this way

 6. Stevenken sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Push the «Download Now» button to download Skelion Keygen Crack.
  The process will just take a few moments.

  An advanced and reliable plugin for SketchUp that allows you to design solar photovoltaic installations starting from a 3D model

  MIRROR —> Skelion crack windows

  · Version: 5.2.5
  · Release date: July 24 2019
  · Company: Skelion
  · Downloads: 19094
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · File status: clean (as of last analysis)
  · File size: unknown
  · Price: gratis
  · Special requirements: no requirements
  · Supported systems: Win All
  · Rating:

  Tags cloud:
  skelion keygen serial, skelion crack keygen serial, skelion keygen serial, skelion crack and keygen free download, skelion with license key latest, skelion full crack, skelion crack serial, skelion cracked latest, skelion crack serial, skelion keygen crack

  More software keygens: https://crackerpie.net

  More software:
  Othala Witch Collection has arrived! – ANGELA FRISTOE
  как обмануть антиплагиат?
  ?????????????·???·???? – ????????????????? – ? ?????? ? – Powered by Discuz!
  Download Michael Schumacher Racing World Kart 2002 + Crack Latest
  ????? ?????; | ??????? ??????????
  Windows10 Tuner
  Скачать Internet Exlorer серийный ключ и кряк
  ГДЗ, решебники, все ответы с 1 по 11 классы
  Download qt5opengl.dll to fix missing or corrupted DLL errors

 7. Stevenken sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Trykk på «Last ned Nå» knappen for å laste ned Renee PassNow crack keygen for windows.
  Det vil bare ta noen få minutter.

  An application designed to help users recover their system login passwords by reseting them to blank, directly from the boot sequence

  SPEIL —> https://cracks4software.com/cracked/renee-passnow-105688

  · Versjonen: 2017.07.10.104
  · Bygge dato: Mar 9th 2018
  · Utvikler: Rene.E Laboratory Ltd.
  · Nedlastinger: 6358
  · Last ned, skriv: sikkerhet (ingen torrent/ingen virus)
  · Status: ren (som i forrige analyse)
  · Fil størrelse: small
  · Pris: gratis
  · Spesielle krav: ingen
  · Støttede operativsystemer: Win 10 / Win 2003 / Win 8 / Win 7 / Win Vista / Win XP / Win 2K
  · Rating:

  Tags:
  renee passnow keygen free download, renee passnow crack patch, renee passnow full crack latest, renee passnow full version serial keys latest, renee passnow license code, renee passnow crack new, renee passnow crack for windows free download, renee passnow license crack, renee passnow crack patch, renee passnow crack serial number

  Mer programvare keygens: this way

  Mer programvare:
  Yek Min Ek Foundation Scholarships – Kloena Digital
  Антиплагиат помощь студентам
  Kiki moet rust houden vanwege kuitblessure – Kiki Bertens
  Download The Elder Scrolls III: Morrowind Crack Serial
  Halo dunia! – AL FATANI DARUSSALAM
  Turn Windows 10 quickly
  Скачать DivX Plus Codec Pack crack и keygen
  Download quartzcore.dll to fix missing or corrupted DLL errors

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *