Drives Norsk sokkel iht Norsk Lov?

Denne apellen var skrevet til den politiske markeringen i Stavanger høsten 2015. Spørsmålene er fremdeles ubesvarte men like aktuelle!


Denne apellen var skrevet til den politiske markeringen i Stavanger høsten 2015, og var publisert på offshore.no se forøvrig: http://offshore.no/sak/250927_hvor-mange-betalte-lunchpauser-far-man-for-15-milliarder

Drives Norsk sokkel iht til Norsk lov?

Appell til landets befolkning: Krev handling!

Norge er velsignet med enorme natur resurser. Både med vannkraft, fisk, olje og gass. Som en del av den industrielle revolusjonen, for over 100 år siden, kom også utnyttelsen av vannkraften. På starten av 1900 tallet startet man for fullt, også i Norge. Med å omdanne kraften i vann, til elektrisk energi. Ettersom årene gikk, forstod man at det var store krefter i sving, også når det kom til å tjene penger på resursene. Man måtte ha på plass et lovverk, for å sikre at landets naturresurser, kom landets befolkning til gode. Ikke bare kapitalkreftene. Det samme kan man si om forvaltning av fiskeri resursene.

Så når man på 60 tallet oppdaget at det på var store oljeforekomster på Norsk sokkel, forstod man raskt at man måtte ha et eget lovverk på plass, for å forvalte også disse natur resursene. Loven om Petroleumsvirksomheten så dagens lys. Her er et lite utdrag:

Lov om petroleumsvirksomhet

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-2.Ressursforvaltningen
Ressursforvaltningen forestås av Kongen i samsvar med bestemmelsene i denne lov og vedtak fattet av Stortinget.
Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.

Se forøvrig denne linken:

http://www.vg.no/nyheter/meninger/oljefondet/mennene-som-forandret-norge/a/23469767

Et knippe kloke menn la grunnlaget for velstanden vi har i dag.
Et knippe kloke menn la grunnlaget for velstanden vi har i dag.

Skrekken var at utenlandske selskaper skulle ta seg av for seg, slik at kun smuler av verdiene kom til å tilfalle landet Norge, og befolkningen. Man var på 70 og 80 tallet veldig opptatt av at oljen og gassen skulle føres i land i Norge, for videre foredling. Man ønsket at lovens bestemmelser skulle følges. Man ønsket at hele befolkningen i Norge skulle nyte godt av resursene. Dette var ikke enkelt. Norskerenna lå der som en vollgrav, under 300 meter vann. Det var i utgangspunktet ikke mulig å krysse den. Teknologien for å gjøre det fantes ikke. Men man trosset vanskelighetene og fikk resursene i land. Historien viser at vi hadde kloke politikere i landet den gang. Ingen land i verden kan vise til slike resultater, når man tenker på utnyttelse av nasjonale ressurser, til folkets beste.

Vi er, blant mye annet, også verdensmestre i fordeling. Alle skal få. «Yt etter evne få etter behov» var tanken. Men hvordan ser politikerne våre på petroleums resurser i dag?
Kort oppsummert, kan vi si det slik; Erna Solberg, landets statsminister, karakteriserer bransjen som en «solnedgangsindustri» vi ikke bør satse på. Selv om verden trenger energien vår i minst 50 år til. Minimum. Arbeidsminister Robert Erikssons hovedfokus er at de arbeidsledige skal tvinges til å flytte til der det er arbeid. Han vil ikke tilrettelegge eller stimulere til vekst. «Markedet» skal stå for alle tiltak. Han ønsker kun å få oss til å flytte, dit markedet ønsker. Olje og Energiminister Tord Lien, klarer ikke å se at det er et problem at 34 000 mennesker i olje industrien har mistet jobben. Samtidig som samfunnet og oljebransjen mistet kompetansen deres. Det kommer til å bli et problem. Hvorfor vil ikke regjeringen se det?

Men bransjen selv da? Er man ikke i stand til å følge petroleumsloven på egen hånd? Jeg mener Nei! Kort oppsummert kan vi si det slik; Langsiktig perspektiv- til landets beste, er byttet ut med knallhard turbokapitalisme og kortsiktig gevinst – til egen vinning. Landets befolkning? Hvilken rett har de på natur resursene, eller verdiene de gir? Lederen av bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass, tidligere ledende Arbeiderparti politiker, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, gir tankene et ansikt. Han ønsker, i første omgang, å gjøre det lettere å flytte rig til og fra Norge. Med det vil alt ligge til rette for å flagge ut rig flåten. Også. Som i skipsfarten utenriks, vil alle arbeiderene om bord betale sin skatt til utlandet, og bruke resten av lønnen sin der de bor. Utenfor Norge. I strid med lovens intensjoner.

Skal Ptil legge seg opp i om jeg skal få betalt i lunsjen min?
Skal Ptil legge seg opp i om jeg skal få betalt i lunsjen min?

Men i sin tid etablerte politikerne et embetsverk som skulle se til at bla petroleumsloven ble fulgt. Oljedirektoratet, og etter hvert Ptil har i årtier holdt bransjen i stramme tøyler. Man har tenkt strategisk, ved tildeling av både lisenser og operatør ansvar. Samfunnsansvar ble lagt til grunn. Selskapene måtte holde seg på matten, ellers fikk det konsekvenser. Men hvordan er det i dag? Jo, i dag kan vi si det slik; Halen logrer hunden. Selskapene turer frem, og både politisk ledelse og embetsverk synes enten være passive tilskuere, eller aktive tilretteleggere for lovbrudd. Ptil har gått fra å være en streng vokter, til logrende kosebamse.
Siste utspill fra Ptil er at de har børstet støvet av den omstridte Riggrapporten til Eivind Reiten. De ønsker bla å se på både avlønning og arbeidstid for offshore arbeidere. I og for seg helt i orden. Vi kan diskutere dette med hvem som helst. Men da vil jeg også diskutere på hvilket grunnlag Ptil ønsker å mene noe om at jeg skal få betalt for lunch pausen min. Her er Ptil sin egen beskrivelse av deres rolle og ansvarsområde. Hentet fra hjemmesiden deres:

Rolle og ansvarsområde:
«Vi er eit sjølvstendig, statleg tilsynsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsverksemda.»

Slik jeg leser dette, kan jeg ikke se at de skal vurdere hva sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø koster. Men hvordan det virker. Arbeidsmiljøloven er klar i sin vurdering. Man skal drive kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljø. Slik jeg ser det, skal hverken Ptil eller Arbeidstilsynet vurdere om man har råd til å styrke arbeidsmiljø, sikkerhet eller beredskap. Men se til at man driver kontinuerlig forbedring. Om de ønsker å se på kostnader, burde de starte med å se på Yme, Goliat og de andre milliardslukene. Hvem har ansvaret? Selskapene eller myndighetene? Burde myndigheter og forvaltning ha forutsett at selskapene ikke ville klare å komme i mål med prosjektene sine, når de tildelte tillatelsene for drift og utvinning? Kan man delegere ansvar?

For øvrig ser Yme ut til å koste landets skattebetalere ca 15 milliarder. Så langt. Hvor mange betalte lunch pauser får man for 15 milliarder?

Tilbake til "de gode gamle dager" ?
Tilbake til «de gode gamle dager» ?

For å gjøre en lang historie kort; Om dagens politikere og embetsverk hadde sittet ved roret på 60 tallet, ville Norge sett helt annerledes ut i dag. Størsteparten av verdiene ville ha tilfalt store utenlandske selskaper. Statens pensjonsfond utland ville ikke ha eksistert. Over 7000 milliarder kroner ville ha vært borte. Norsk sokkel ville ha vært drevet av utenlandske interesser. Bemannet av utenlandske arbeidere. Imens landets befolkning fremdeles levde av poteter og sild. Men det er ikke for sent. Vi kan forlange at «Loven om Petroleumsvirksomheten» sine intensjoner blir fulgt. Også i morgen. Men det haster. Sterke krefter er i sving.


10 kommentarer til «Drives Norsk sokkel iht Norsk Lov?»

 1. Pene ord.
  Men nå har oljeansatte melka oljekua for alt de har klart, pakket det inn i ubekvem arbeidstider, dobbeltrom, 24-timers beredskap, og gudene vet hva de ikke har brukt av retorikk for å forsvare hvorfor de er på jobb i 5 måneder og får betalt for 20! Det har – i sannhet – vært ett El Dorado for de som kom seg innenfor. Og oljeselskapene og Staten har bare betalt og holdt kjeft, vel vitende om at de slipper en vanvittig kostbar streik, og «dessuten tjener vi så latterlig mye allikevel». Så de har betalt. Og de ansatte har krevd. Og krev og krevd. Og atter krevd. Selv lenge etter SKAM-streken, har de fortsatt å kreve. Og dette har vært deres «symbiose» i flere tiår. Vel; nå kommer baksmellen. Tror ikke det er èn fastlandsnordmann som føler sympati med dere for at dere må selge en av hyttene deres eller Carrera´en.

  1. Hvor mange Carreraer og hytter får man for 400 000,- i året? Det er lønnen til det store flertallet som arbeider på sokkelen. Tror du misset hovedpoenget. Petroleumsloven er som den er, fordi man ønsket at mesteparten av verdiene skulle komme landets befolkning tilgode. Tolker deg dithen at du heller ønsker at pengene skal gå ut av landet. I likhet med mange andre. Men så blir spørsmålet: Hvem tjener på det? Om jeg sendes på NAV, og jobben min går til en Skottte, hva tjener Norge på det? Han skatter (i den grad han gjør det, om an er ansatt via et postboks selskap på Isle of Man) til Skottland. Der buker han også pengene han har igjen etter skatten er betalt.

  2. Noen ganger er det bedre å holde kjeft å la folk tro man er en idiot…..enn å åpne kjeften å fjerne enhver tvil……

  3. Her har vi enda en…(Sobroc) …som tydelig er både indoktrinert og hjernevasket av den lange mediahetsen som har pågått, med usannheter og skjevt fokus på både lønninger og fritidsordning for offshorearbeidere generelt. Det virker ikke som om det er fattbart i det hele tatt at et årsverk i antall timer blir fylt på kortere tid enn hva som er normalen på land? Det faller jo for døve ører gang på gang ??! Personlig fatter jeg ikke helt bakenforliggende agenda for det som nå skjer, og hvorfor.. dog det eneste som gir nogenlunde mening, er at det er kaketjuvene som skal ha mer kake, og at det nå er duket for kun kortsiktighet og profitt / utbytte. Det er alltid enklest å sparke nedover, enn å se på hvor de virkelige pengene tar veien! Ser en på prisutviklingen på brent blend over siste tiårsperiode, så kan jeg ikke annet enn å resonnere at det kunstig høye prisen (usd 120-130) vi hadde en stund, har fått grådigheten til å blomstre. At det ikke tjenes penger ved usd 40-50 pr bbl, er rent vås! Det tjenes bare ikke like mye.
   I den såkalte debatten reflekteres det jo heller ikke det dugg over at det ofres noe enormt i forhold til familie, venner og det sosiale liv ved å velge noe slikt som å jobbe offshore heller. Det fungerer faktisk ikke for veldig mange. Skilsmissestatistikken er høy! For ikke å nevne at vi faktisk fysisk sett «sitter på en bombe» av en arbeidsplass! Tenk på Aleksander Kielland, Piper Alpha og Deepsea Horizon, bare for å nevne noen! Det er ikke bare å gå hjem, etter endt arbeid for å si det sånn!
   Er det da ikke rett og rimelig at slikt kompenseres i lønninger?
   Det som nå foregår, og har foregått lenge nå; kan kun betegnes som mediaopphausset jantelov og misunnelse, der sverte-kampanjen og bombardementet av yrkesvalget gjennom media; svelges med agn, snøre, snelle og stang.. , med sannsynligvis den bakenforliggende årsak i kynisk lobbyvirksomhet, veike politikere, og «gutteklubben grei» med bl.a. Eivind Reiten & Co i spissen! Som ber oss se mot britisk sektor!!? Hva i huleste er bra der egentlig? Nå er bransjen så til de grader tynet ned til beinet; spesielt underleverandørbransjen; og da snakker vi skikkelig bred slagside; hvor jeg ikke er i det minste tvil om at dette nå går på sikkerheten løs! Alvorlig!
   Jeg håper jo jeg ikke får rett i følgende, men tror vi vil snart vil begynne å se utfall i form av både storulykkepotensial, alvorlige personskader, dødsfall og det som verre er, dessverre. HMS er jo nå blitt dyrt. Kombistillinger, krysstrening og flerfaglige løsninger trender opp for besparing. Løsarbeidersamfunn er visst det som er ønsket fra profitørene. Tilbake til 70-talls-ordninger, og basis, «godt nok».
   Det stopper nok ikke med offshorenæringen heller dette her. Byggbransjen har vel sette det en stund. Norske på Nav, og inn med billige østeuropeere. Norge som samfunn må mulig jekkes ned for å tilpasses Europa forøvrig. Ringvirkningene har jo bare såvidt begynt. Vi får nok se…
   Jeg etterlyser helt klart samfunnsansvaret oppe i alt dette, og lurer jo videre på om noen, eller enkelte, overhodet vil bli stilt til noe som helst ansvar ift sine standpunkt eller avgjørelser, når eventuelt agendaen og utfallene avdekkes fullt ut; eller blir det bare å trykke nisselua lenger ned over øyne og ører, og tusle på med sitt?

  4. Ikke kan du noe om arbeidstid og arbeidsforhold offshore og heller ingenting om AML. Er det mulig at du heller ikke har sett på samfunnsutviklinga siden oppstarten i Nordsjøen? Jeg mener du skulle sette deg inn i slike ting før du utaler deg. Beklager, men må få lov til å dele min mening. Jeg for min del har en Mercedes -93 220E. Verdi? Kanskje 15000. Vært i Nordsjøen siden -82

  5. min kone som er helsefagarbeider…tjener mer i grunnlønn en meg som jobber for aker….urimelige påstander det der.å ja vi er faktisk på jobb 24 timer i døgnet,men får betalt for 12…….30 kr ekstra på nsattskift..urimelig??

 2. Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. All the best fgdcfgbadada

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *