Det er i motbakke det går oppover. For fiffen!

Store deler av landet har vært igjennom 3 tunge år. Nå begynner pilene å peke oppover igjen. Da kan vi nå gjøre opp status.

Hvordan gikk det egentlig?

Nok en gang kan det virke som om det er «folk flest» som har tatt smellen. Landets næringsliv, og ikke minst aksjonærene har «stått an’ av» Faktisk har de hatt noen utrolig gode år.

Var ikke det rart?


Siden «oljenedturen» startet i 2014, har over 50 000 mennesker mistet jobben sin. Det er dramatisk. Både for de familiene som rammes direkte, men også for mange lokalsamfunn og landet generelt. Tenk på all den kompetansen som har forsvunnet!

Her er en typisk avisforside de siste årene. Som handler om arbeidstakerne. Det har vært mange slike:

Et typisk eksempel. Først arbeidsledig. Deretter trygdet. I dag kanskje midlertidig ansatt?

Samtidig har mange selskaper og bedrifter klart seg veldig bra. Her er en annen avisforside:

Bedriftene kom seg greit igjennom «oljesmellen»

Og den enes død, er den andres brød. Kloke investorer tjener på uår:

Det er i uår man legger grunnlaget for skikkelige gullår.

Denne uken kunne vi lese denne saken i Dagens Næringsliv:

Sitat fra artikkelen:

Det blir stadig flere dollarmillionærer i verden, og spesielt i Norge, viser en ny rapport fra Capgemini Consulting. Fra 2015 til 2016 fikk Norge 18 000 flere dollarmillionærer.

Det tilsvarer en økning på 13,2 prosent i Norge. I gjennomsnitt økte andelen dollarmillionærer med 7,5 prosent per land, viser rapporten 2017 World Wealth Report.

– Norge har hatt en stor vekst i antall dollarmillionærer over flere år, sier Johan Bergström, leder for finansielle tjenester hos Capgemini Consulting. Han antar det er spesielt prisutviklingen i boligmarkedet og veksten på børsen som har slått gunstig ut for de nå 154 700 norske dollarmillionærene. Sitat slutt.

Se forøvrig:

https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/0702/Privatokonomi/pa-denne-listen-er-det-bare-sveits-og-kuwait-som-slar-oss

Her kan dere lese litt om utlånsveksten for landets husholdninger:

https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/0800/Makrookonomi/husholdningenes-gjeld-fortsetter-a-oke

I alle kriser og u-år blir arbeidstakernes rettigheter utfordret. Slik også denne gangen. Arbeidsmiljøloven er endret. Og ikke til arbeidstakernes beste. De fleste har opplevd at prisveksten er større en lønnsveksten. Altså har reallønnen gått ned. Man må vise solidaritet med alle de som ikke har jobb må vite. Men ingen avkrever moderasjon og solidaritet fra aksjonærer og bedriftsledere.

For hva har skjedd med lønnsnivået i toppetasjen i landets største bedrifter? Jo, de fleste direktører har hatt en meget god lønnsutvikling. Det er som det pleier der i gården. Når tidene er dårlige, må de ha litt mer enn alle andre i lønnstillegg. For da er jo jobben så tøff. Og det er jo ikke direktørens feil at markedet er slik det er… Eller? Og i gode tider er det jo ikke annet å forvente at de får en større lønnsvekst enn alle andre? Det er jo direktørens fortjeneste at det går godt…. Eller?

Et slikt eksempel kan være direktøren i Kaefer Energy, Bård Bjørshol. Under oljekrisen har hans lønn økt med 75 %.

Se forøvrig:

https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/92899/Mens-oljearbeiderne-klager-pa-darlig-lonnsvekst_-har-sjefen-okt-inntekten-med-72-prosent-i-lopet-av-oljekrisen

Derfor øker lønnsforskjellene, og rettighetene til den jevne lønnsmottaker svekkes parallellt.

Dette så vi også i 2005 når Bondevik II regjeringen benyttet nettopp de dårlige tidene som påskudd for å tukle med Arbeidsmiljøloven. Også den gangen måtte man ha flere midlertidige mennesker. Siden de var så mange arbeidsledige…. Det samme med lønnsnivået selvfølgelig. For den jevne lønnsmottaker.

God helg!


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *