Av med hodene! De sa ifra!

#Meetoo ruller videre, og pr i dag er absolutt alle politiske partier berørt av dette fenomenet.

Hittil har det totalt kommet inn 77 varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet, i de politiske partiene..

Hvilke konsekvenser får det for dem som varsler, mon tro?


Her kan dere lese litt om «status» i #meetoo i politikken:

https://www.dagbladet.no/nyheter/nye-varsler-i-flere-partier-har-mottatt-over-70-totalt/69401853

Som dere ser, så er det så langt 77 mennesker som har tatt mot til seg, og sagt ifra om uønsket oppførsel eller praksis. For noen av dem var det kanskje enkelt? Iallefall enklere nå enn før. Men jeg vil tro at for det store flertallet, er det en vanskelig ting å gjøre. For det får antakeligvis konsekvenser. Antakeligvis ikke positive.

Jeg håper bare at de politiske miljøene ikke har lært hvordan man «håndterer» varslere fra det landets arbeidsliv.

Av med hodet! De sa ifra!

For: Det har vært mange varslersaker de siste årene. At det får store negative følger for dem som våger å si ifra, er mer regelen enn unntaket. Derfor har mange ønsket seg et bedre vern av varslere. Arbeiderpartiet meldte inn et forslag om dette våren 2016, og i fjor sommer endte dette opp i konkrete endringer av Norsk lov!

Her er link til forslaget:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64233

Her er link til pressemeldingen fra regjeringen om lovendringen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrket-vern-av-varslere-og-endring-i-arbeidstidsregler-trer-i-kraft-1.-juli/id2557585/

Men så blir jo det store spørsmålet: Hvordan står det til i dag?

Blir arbeidstakere straffet for å varsle også i 2018?

Og hva da med dem som ikke en gang har en lov i ryggen?


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *