Oljevettreglene

Selv er jeg vokst opp med de gode gamle fjellvettreglene på NRK. Det var kloke ord.

Her er oljevettreglene.

Se forøvrig: https://no.wikipedia.org/wiki/Fjellvettreglene

OLJEVETTREGLENE 2018

1. Sett ikke igang ett prosjekt uten erfaring.

2. Meld fra om hva som skjer.

3. Vis respect for omgivelsene.

4. Vær rustet for det som kan skje. Ha alltid nødvendig beredskap tilgjengelig.

5. Lytt til erfarne oljearbeidere.

6. Bruk de hjelpemidlene som er tilgjengelige.

7. Operer ikke alene.

8. Vend i tide- det er ingen skam å snu.

9. Bruk kreftene rett- og ta en timeout om nødvendig.

Selv liker jeg særlig regel nummer 5. Enten vi snakker om fjellvett eller oljevett. Erfaring er uvurderlig

Piper Alpha. Hva lærte vi?

Den siste utgaven av Petroleumstilsynets magasin «Dialog», har de viet til ulykken Piper Alpha.

Jeg anbefaler alle som er opptatt av sikkerhet i oljebransjen å lese denne publikasjonen.

Her er linken til Petroleumstilsynet sine sider. Der kan du enten laste ned publikasjonen i PDF format, eller bestille en kopi:

http://www.ptil.no/dialog/category821.html

Publikasjonen er bare på 27 sider, men er både lettlest og utrolig informativ. Spesielt likte jeg intervjuet med fagdirektøren i Petroleumstilsynet, Torleif Husebø, og da særlig dette sitatet:

"De tradisjonelle, økonomiske metodene er ikke gode nok analyseverktøy i kompliserte sammenhenger med krevende usikkerhet - som ved håndtering av storulykkerisiko, mener faglederen.

- Økonomiske vurderinger av kostnader og nytteverdi er viktige i en beslutningsprosess, men det er også viktig å kjenne begrensningen i denne typen analyser.

- Det er ikke slik at alle sikkerhetstiltak skal implementeres, men i Ptil ser vi mange situasjoner der man i utgangspunktet argumenterer vekk sikkerhetsmessige tiltak fordi den kortsiktige kostnaden er for høy. Spesielt gjelder dette når tiltakene skal redusere risiko ved hendelser med liten sannsynlighet, store konsekvenser og høy usikkerhet; med andre ord alt som kjennetegner en storulykke." Sitat slutt.

Jeg mener at Husebø her peker på en av de største utfordringene vi i dag står ovenfor, kombinert med ett partsamarbeid under stadig sterkere press..

RISIKO = SANSYNELIGHET x KONSEKVENS

Klarer man å regne seg til at sannsynligheten er tilnærmet null, har man også tilnærmet null risiko. Å bruke penger på en neglisjerbar risiko er det ingen som er villige til å gjøre.

Men tenk om det utenkelige skulle skje? Hva om sannsyneligheten ikke er så liten alikevel?

Hva da?

Reality bites!

Den siste tiden har vi nok en gang blitt sjokkert over plastproblemet. Omfanget av plastforurensningen av verden, og ikke minst havet, fikk skikkelig oppmerksomhet når «plasthvalen» drev i land på Sotra utenfor Bergen, i fjor. I disse dager ruller filmer og bilder av fuglefjellet Runde over skjermene våre, og vi blir sjokkerte. Nok en gang. Når vi ser fuglereir bygget av plast søppel, blir omfanget tydelig.

Utdrag fra teksten har tidligere vært publisert i Stavanger Aftenblad og på bloggen til Leif Sande. Se forøvrig:

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/P3BMQe/Ansvaret-for-plasten-ma-vi-bare-sammen

https://leifsande.no/plast-alle-selskaper-ma-forsta/

Det som sjokkerer mange, er at så mye av plastavfallet kommer fra fiskeriindustrien. Man skulle tro at nettopp den næringen forstod sitt eget beste. Men dette er ikke ett nytt problem. På -80 tallet ble oljeselskapene som opererte på sokkelen beskyldt for å forsøple havet. Selskapene satte derfor i gang en storstilt opprydding, og riktig nok: Det var mye søppel! Men det viste seg at opphavet for det aller meste, var fiskeri og skipsflåten. Og altså ikke oljevirksomheten. Så mistet man interessen og fokus.

En annen «hemmelighet», er at fiskerinæringen dreper fisk. Det kan det virke som om mange har glemt. For å si det slik: Fiskepinnene i frysedisken på Rema, har en gang vært fine flotte fisker. Som fiskerne har fanget, drept og sendt videre til Kina for videreforedling, før de sendes opp igjen til Reitan og de andre pinnepusherne. De av dere som leser dette innlegget, har antageligvis allerede satt kaffen i halsen. Enten i sjokk og vantro over at også fiskepinner har vært ett levende vesen, eller i harnisk fordi jeg på denne måten angriper en av våre eldste og viktigste næringer.

Men poenget er ikke å finne enda en «syndebukk». Vi trenger ikke å rette dirrende miljøpekefingre, mot enda en næring. For den ubehagelige sannheten er, at det hverken er kullindustrien, oljeindustrien eller fiskeriene som bærer ansvaret for at kloden vår snart er oppbrukt og oversvømt av søppel. Ansvaret bærer vi sammen. For problemet for planeten Tellus, er at den har fått mennesker. Mange mennesker. Fortsetter befolkningsveksten, så er vi snart 9 milliarder om bord. Hvert eneste menneske må på do. I løpet av livet blir det litt av en shitload. Bokstavelig talt. Forutsetningen er at man spiser mat. Mye mat. Energi trenger man også.

Så da blir det litt forunderlig å legge ansvaret for forbruket vårt, på dem som gir oss det vi vil ha. Enten vi snakker om mat, energi, den siste modellen iPhone, eller alle de andre tingene vi etterspør. Men vi må starte å stille krav til hvordan de ulike produsentene skaffer oss det vi trenger. Mye av forurensningen og forsøplingen kommer fra «den tredje» verden. Ca 90 % av plastforurensningen i havet kommer fra kun 10 av verdens elver. Ikke minst fordi de produserer mye av de varene vi i den vestlige delen av verden forbruker. Ofte er det vestlige selskaper som ha flyttet produksjonen til områder med billig arbeidskraft og få eller igjen krav til hvordan man driver virksomheten.

Selv jobber jeg i oljeindustrien. Vi lever med konstante miljøpekefingre rettet mot oss. Mange vil «stenge kranene». Blant annet MDG tar til orde for å stenge ned vår oljeproduksjon. For å sysselsette de ca 300 000 menneskene som jobber i bransjen, ønsker de å skape «grønne jobber» Det har også vært noen forslag. Oljearbeiderne kan bli fiskere istedenfor. Men:

Tåler fiskebestanden at 100 000 nye fiskere skal drepe fisk? Hva med plastberget på Runde? Bør vi flytte industri fra land med høye krav til hvordan man driver virksomheten, til mer «liberale» land? For verden trenger både olje og gass. Uavhengig av om vi legger ned her hjemme.

Men hva gjør vi? Jeg mener følgende:

  • Opprydding av verdenshavene er en oppgave for FN. Å administrere. Finansieringen må de landene som har penger til det, stå for. Det er ikke mer enn rett og rimelig, for årsaken til at de er rike land, er nettopp virksomhet som fører til utslipp.
  • Alle selskaper må forstå at å fortsette med «å grise» vil straffe seg. Enten man dumper fiskebruk i Barentshavet eller slipper ut kjemikalier i naturen, vil verdenssamfunnet etter hvert sette inn sanksjoner som vil svi. Selv om ett selskap flytter produksjonen til ett annet land, med «enklere krav»
  • Se forrige punkt. Verdenssamfunnet må sette inn sanksjoner for selskaper som forurenser. Uavhengig av hvor de griser. For miljøutslipp er en global utfordring. Det er ikke ett nasjonalt problem. Vi kan ikke lenger tillate at vestlige selskaper skal operere med doble miljøstandarder. En standard her hjemme, og en standard når de produserer i land med «mer smidige» miljømyndigheter.
  • Vi må være realistiske når det kommer til ressurser og utslipp. Verdens befolkning trenger både varer, energi og mat. All menneskelig virksomhet har en nedside. Vi må se utslipp i globalt perspektiv. Om vi reduserer våre utslipp her hjemme, hjelper ikke det miljøet, om utslippene øker ett annet sted.
  • Vi må løfte den fattige delen av verden ut av fattigdommen. Rett og slett fordi fødselstallene synker, når velstanden går opp. For det er menneskene som er problemet her. Alle mennesker. Både for seg selv og kloden.
  • Betydningen av globalsmie må endres. Fra å bety global jakt på rikdom, til å bety at man viser global anstendighet og ansvar. Montro om «klimakapitalister» som Jens Ulltveit- Moe og Petter Stordalen kan være med å støtte opp om dette?

I mellomtiden må vi selvfølgelig fortsette ryddekampanjen her hjemme lokalt. Kanskje oljeselskapenes egen organisasjon NOFO kan gi ett bidrag? Da slår vi to fluer i en smekk. De får trening samtidig som vi får ryddet opp!

Se forøvrig deres hjemmeside her: https://www.nofo.no/

 

 

Terje Søviknes. Er det du som lyger? Igjen.

Jeg så i avisen at du hadde vært på party i Brussel, og drukket bobler med fiffen. Antageligvis en spennende affære, for en selverklært EU motstander. Der fant du virkelig tonen med Norges kraft lobby. Det hører vel med. Greit nok.

Men dere kom med noen utsagn som jeg har lyst til å kommentere. For dere hevder at det er noen som lyger i ACER saken. Og det kan jo være.

Men hvem?

Her er da avisartikkelen jeg henviser til:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/04/12/195387352/kraftbransjen-skjelte-ut-acer-motstandere-som-lognere-far-tilslutning-fra-soviknes

Ingressen forteller leserne følgende:

– ACER-motstandere var kunnskapsløse demagoger, sa styreleder Eimund Nygaard i Energi Norge i Brussel. – Usannheter og konspirasjonsteorier, fulgte Terje Søviknes opp.

Du og svirebroren din kaller altså en tilnærmet samlet Norsk fagbevegelse, 118 ordførere, AUF og store deler av miljøbevegelsen for kunnskapsløse demagoger og løgnere? I tillegg til ett flertall i befolkningen? Er ikke det litt drøyt? Og hva er det egentlig disse «kunnskapsløse» hevder? For det sier dere ikke noe konkret om. MEN:

Kort fortalt er dette poenget:

Mange frykter at prisen på strøm vil stige, om vi går inn i ACER. Det vil føre til at kraftkrevende industri i Norge må legge ned her hjemme, med påfølgende tap av arbeidsplasser. I Norge. Vanlige forbrukere vil også miste kjøpekraft, fordi de må bruke mer penger for å betale strømregningen sin. Sånne «folk flest» vet du. Men er det løgn? Og hvilket motiv har f.eks fagforeningene for å lyve om dette?

I århundret før Kristus fødsel, var det en kjent romersk statsmann og advokat som het Marcus Tullius Cicero. Han gjorde begrepet Cui Bono kjent. Se forøvrig: https://no.wikipedia.org/wiki/Cui_bono

Kort fortalt:

Cui bono («Hvis gavn?» eller mao. «hvem er dette godt for?») er et latinsk idiom som brukes for å antyde at det finnes et skjult motiv, eller for å indikere at den ansvarlige part ikke er den det ser ut til å være.

Vanligvis brukes uttrykket for å antyde at en person eller gruppe som er skyldige i en forbrytelse kan finnes blant dem som tjener på forbrytelsen. Parten som tjener på dette er ikke alltid åpenlys, den skyldige kan ha forsøkt å henlede oppmerksomheten på en syndebukk.

Den romerske advokaten og statsmannen Marcus Tullius Cicero tilskrev opphavet til uttrykket cui bono til den romerske konsulen Lucius Cassius Longinus Ravilla.[1] I forsvarstalen Cicero framførte i 80 f.Kr. for Roscius fra Ameria, lyktes det ham å få han frikjent for fedremord hvor han var regnet som skyldig, ved å vise til hvem som ville tjene økonomisk på at Roscio ble henrettet.

Tanken er at finner man motivet, finner man den skyldige, og kan renvaske dem som er feilaktig anklaget for noe. Penger har alltid vært en kilde til både forbrytelser og løgn. Slik også i våre dager. Ikke minst i ACER saken. La oss nå se på påstanden fra deg og kraftbransjen, om at Fagforeningene og de andre som er mot ACER avtalen lyger:

Cui Bono. Hvem er det godt for? Hvorfor skulle Fagforeningene Lyge om de er bekymret for egne arbeidsplasser, om strømprisen stiger? Hvorfor skal forbrukerne lyge om at de ikke vil betale mer for strømmen de bruker? Hva er i så fall motivet? Mange sier at dette er en fordekt EU kamp. Men er det det? Ville det ikke i så fall vært bedre å melde seg inn i «Nei til EU»?

Så hører det jo også til historien at kraftbransjen selv også mener at strømprisen SKAL stige. Her er en rapport fra NVE: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_79.pdf

Forsiden ser slik ut:

Cui Bono. Hvem er det godt for? Hvem tjener på at kraftprisene stiger, Terje Søviknes?

Ett annet prinsipp man bruker i rettsvesenet, troverdighet, og tidligere «meritter». Ett reint rulleblad er bra. At man tidligere er straffedømt er ikke så bra. Har man brutt loven en gang, er sannsynligheten for å begå ett nytt lovbrudd større.

Slik er det med løgnere også.

Så blir spørsmålet: Hvem lyger? Og hvorfor?

Ja til Digitalisering! Av styrerommene

Digitalisering er i vinden. Automatisering kan sikre enklere hverdager og bedre beslutninger.

Basert på fakta og ønsket resultat.

Hva med å digitalisere landets mange styrerom?

La oss ta ett eksempel.

Statnett er et 100 % statlig eid selskap. Se forøvrig:

http://www.statnett.no/en/About-Statnett/Ownership/

Altså eier vi selskapet sammen. Hver eneste borger av Norge «har en aksje» Men hvilke beslutninger fatter styrerommene i det selskapet? Har de eiernes interesser øverst på agendaen, eller er det egen vinning som styrer valgene man tar? Når de f.eks erstatter mennesker som skatter og bor i Norge, med billige slaver fra utlandet. Er det i eiernes interesser? Om en Norsk linjemontør sendes på NAV, er det ikke eierne av Statnett som må betale «lønnen»? I tillegg går vi glipp av skatten han hadde betalt, om han var i arbeid. Se forøvrig denne linken som omhandler kraftslavene våre:

https://www.nrk.no/norge/_-bosniske-arbeidere-blir-sagt-opp-1.13693324

Et annet 100 % statlig eid selskap er Statkraft. Se forøvrig:

https://www.statkraft.com/about-statkraft/facts-about-statkraft/

De driver med så mangt. Blant annet omfattende skatteplanlegging. På lovlig vis, vel å merke. Men de manøvrerer altså slik at de slipper å betale skatt. Til eierne sine. Blir ikke det utrolig rart? Se forøvrig:

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/n1Qza/I-arevis-har-Statkraft-spart-milliarder-i-skatt-pa-a-flytte-penger-til-Belgia-Na-har-Skatteetaten-fatt-nok

På meg virker det som om mange av landets direktører, og styrerom, opptrer som en saueflokk. De går i flokk. Flokken synes å være enige i at å øke egen lønn, redusere antall Norske skattebetalere og bygge ned Den Norske Modellen er veien å gå. Eiernes interesser virker å være underordnet. Ekstra ille blir det i de gamle statselskapene.

Det er her jeg tenker at digitalisering hadde vært lurt. Om man la inn i algoritmene til det digitaliserte styrerommet, at selskapet skal operere slik at eiernes interesser hadde blitt satt øverst, hadde det vært fantastisk. DA snakker vi om vellykket automatisering.

Det beste av alt, er at en datamaskin hverken krever lønn eller bonus.

Her er en oversikt over hva de 100 best betalte lederne tjener. Til sammen tjener de over 1 milliard kroner. Den er riktignok fra i fjor, så tallet er nok vesentlig høyere nå.

https://karrierestart.no/lonn-og-frynsegoder/1853-best-betalte-toppledere-i-norge-topp-100

I den siste tiden har ACER, EU sin energiunion, skapt mye engasjement. Tilhengerne av at Norge skal knytte seg til kraftunionen trekker frem at så lenge Statkraft og Statnett har monopol over nye utenlandskabler, er alt vel.

Kan landets befolkning være trygge på at våre interesser blir ivaretatt, før styrerommene har blitt digitalisert?

Støtt din Fagforening!

Den Norske modellen er under press. I Norge er det over 1,8 millioner fagorganiserte. De utgjør bærebjelken i landets arbeidsliv.

Forfedrene våre sørget for å gi oss gode verktøy, for å få på plass og videreføre et rettferdig arbeidsliv.

Jeg mener tiden er kommet for å slå ring om, og å kjempe for å få beholde noen sentrale rettigheter.

Helt konkret gjelder dette:

* HOVEDAVTALEN Også kalt Arbeidslivets Grunnlov. Se forøvrig:
https://no.wikipedia.org/wiki/Hovedavtale

* ARBEIDSMILJØLOVEN Se forøvrig:
https://no.wikipedia.org/wiki/Arbeidsmilj%C3%B8loven

* GRUNNLOVENS § 100 Se forøvrig:
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_grunnlov_%C2%A7_100

I tillegg kommer selvfølgelig overenskomster, tariffavtaler osv osv

Hver dag sloss landets mange fagforeninger, for medlemmenes arbeidsvilkår. Våpnene er disse sentrale rettighetene. Vi kan ikke tillate at de forvitrer. Fagforeningenes styrke ligger i medlemmene! Derfor er det viktig at DU støtter DIN fagforening, og melder deg inn. Det er DINE rettigheter det gjelder. Så er det det fagforeningenes jobb å bruke styrken til å slå ring rundt rettighetene.

Vi kan ikke tillate oss å bli hverken kneblet eller truet til taushet, slik vi har sett tilfeller av, de siste årene.

Derfor har jeg laget en liten film for å hylle landets mange fagforeninger, og å sette denne kampen på dagsordenen.

Den kan du se her:

https://www.youtube.com/watch?v=eTLKHPbhkd4

Hvor mye gass produserer vi i Norge

Gass er en viktig kilde til energi. Både for Europa, men også for verden. Det er også en relativ miljøvennlig energikilde.

Det mange ikke er klar over, er at Norge er verdens 3. største gassprodusent.

Men hvor mye gass produserer vi egentlig?

I 2016 produserte vi 115 milliarder standard kubikkmeter med gass!

Men hvor mye er egentlig det?

Se forøvrig:

http://www.norskpetroleum.no/produksjon-og-eksport/eksport-av-olje-og-gass/

https://www.gassco.no/hva-gjor-vi/om-naturgass/ord-uttrykk/

Men hvor mye er egentlig det? Alle kjenner jo til gassflaskene vi bruker til gassgriller osv.

En milliard er et ubegripelig tall. Det er 1000 millioner. La oss derfor se på hvor mange gassflasker vi kan fylle med en million standard kubikkmeter gass. Om vi tenker at vi bruker slike til å transportere gassen i.

Her er tallenes tale:

Det kommer litt an på gassens tetthet, men om man sier 70 stk 10 kg propanflasker, pr standard kubikkmeter naturgass, er vi godt innenfor. (73 er kanskje mer korrekt.)

En million standard kubikkmeter gass vil altså være nok til å fylle 70 millioner gassflasker. Stabler vi dem oppå hverandre, vil det bli et tårn som er 39900 KILOMETER høyt!

Til sammenligning er jorden diameter 12756,28 KILOMETER ved ekvator, og omkretsen er 40076 KILOMETER.

Det var en million. I en milliard er det 1000 millioner.

Vi produserte 115 milliarder standard kubikkmeter gass, i 2016.

Det er ikke bare i vinteridrett vi er store!

NB! Energien i en standard kubikkmeter med naturgass, tilsvarer IKKE energien i 70 propanflasker. Her snakker vi kun om volum. Her kan du lese mer om brennverdi:

https://gasnor.no/naturgass/typiske-data-energi/

Der kan du se hvor mye energi det er i de ulike energi kildene, pr kilo. En standard kubikkmeter med naturgass veier ca 1 kilo. En kilo naturgass tilsvarer ca 1,65 kilo i kull. osv osv

Med Goliat på ryggen

Bakgrunnen for dette innlegget er en prat med Halvor Erikstein. Han er yrkeshygieniker hos SAFE, og har jobbet med yrkesskader, og hvordan man kan unngå det, hele sitt liv. Som han selv ordla seg: «Jeg jobber med uønsket kunnskap» For det er den triste sannheten. Vi vet mye om hvor mye menneskekroppen tåler. Men mange vil ikke vite det.

I alle fall ikke etter at folk har mistet helsen.

Nylig var Halvor nok en gang vitne i en rettsak. Der anklager har blitt arbeidsufør, og store selskaper satt på tiltalebenken. Anklager mente at eksponeringer fra et langt yrkesliv var årsaken. For en lekmann, med erfaring fra industrien vedkommende jobbet hadde jobbet i, virket saken opplagt. Han fortjener en oppreisning!

Men hvem tror dere vant rettsaken?

Jo, ganske riktig. De store selskapene, med ubegrensede økonomiske muskler i forhold til anklageren, vant denne gangen også. Det er Davids kamp mot Goliat. Igjen. Men de som har lest historien om David, vil jo kanskje innvende at David vant? Og det er ganske riktig. Moralen i den historien, var at en underlegen part kan vinne. Om man har hjelp. David hadde i følge historien både folket, og vår herre i ryggen. Så det gikk bra. Han seiret! Moralen er at når styrkeforholdene er asymmetriske, trenger den svake parten hjelp for å vinne frem.

A pictorial representation of a business world David and Goliath

Den pågående #meetoo kampanjen handler også om dette. Når en maktperson misbruker sin makt ovenfor en «på grasrota», er det lite offeret kan gjøre. Å melde fra straffer seg, og vedkommende har hele bevisbyrden. Hvordan kan man da vinne frem? I den kampen har de sosiale mediene vært svaret. Plutselig ble det tungen på vektskålen, for den underlegne parten.

Få steder er maktforholdene så asymmetriske som i arbeidslivet. Arbeidsgiveren sender arbeidstakere ut i et arbeidsmiljø. Man vet ofte ikke hva man utsettes for, og arbeidstakeren bærer all risiko om det skulle vise seg at miljøet er skadelig. Blir man skadet, er det arbeidstakeren som har all bevisbyrden, og i sitter tilbake med en ødelagt helse. Men å bevise at det er på grunn av eksponering i arbeidslivet, det er utrolig vanskelig.

Våre forfedre var mye. Men de var også kloke. Når de sloss frem den Norske modellen, visste de disse tingene. Man måtte utjevne styrkeforholdet mellom partene. Kanskje var det nettopp Bibelens historie, om David og Goliat, som inspirerte dem til å konstruere trepartssamarbeidet? Hva vet jeg. Men det handler om å utligne styrkeforhold. Slik at også den svake parten har en real mulighet for rettferdighet. Graden av rettferdighet skal ikke bestemmes av tykkelsen på lommebøkene.

For det er det trepartssamarbeidet handler om. Arbeidstakersiden er i utgangspunktet underlegen arbeidsgiversiden. Ikke minst i dag, når multinasjonale selskaper står på den ene siden og arbeidstakerorganisasjoner står på den andre siden. Arbeidstakersiden bygger sine organisasjoner på kraften i felleskapet, og frivillig engasjement på grasroten. I det andre hjørnet står armeer av jurister, forskere og bedriftspsykologer. Kampen foregår ofte i rettsvesenet. Da trenger man en sterk tredje part. Altså myndigheter og tilsyn. Men hvor har det blitt av dem?

I petroleumsvirksomheten er det Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet som representerer den tredje parten i praksis. Men spiller de en aktiv rolle? Petroleumstilsynet snakker ikke lenger om tre parter. Men om to parter. Det er partene i arbeidslivet som skal ordne opp. Men til syvende og sist, så er det regjeringen og departementene som har ansvaret. Hvor er Olje- og Energiminister Terje Søviknes og Arbeid- og Sosialminister, Anniken Haugli?

De har alle plassert seg selv utenfor ringen. Som passive tilskuere står de å ser på, imens Goliat grisebanker David.

Eller er de mest opptatt av å dekke over maktovergrep i egne rekker?

Hva gjør vi med det?

Av med hodene! De sa ifra!

#Meetoo ruller videre, og pr i dag er absolutt alle politiske partier berørt av dette fenomenet.

Hittil har det totalt kommet inn 77 varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet, i de politiske partiene..

Hvilke konsekvenser får det for dem som varsler, mon tro?

Her kan dere lese litt om «status» i #meetoo i politikken:

https://www.dagbladet.no/nyheter/nye-varsler-i-flere-partier-har-mottatt-over-70-totalt/69401853

Som dere ser, så er det så langt 77 mennesker som har tatt mot til seg, og sagt ifra om uønsket oppførsel eller praksis. For noen av dem var det kanskje enkelt? Iallefall enklere nå enn før. Men jeg vil tro at for det store flertallet, er det en vanskelig ting å gjøre. For det får antakeligvis konsekvenser. Antakeligvis ikke positive.

Jeg håper bare at de politiske miljøene ikke har lært hvordan man «håndterer» varslere fra det landets arbeidsliv.

Av med hodet! De sa ifra!

For: Det har vært mange varslersaker de siste årene. At det får store negative følger for dem som våger å si ifra, er mer regelen enn unntaket. Derfor har mange ønsket seg et bedre vern av varslere. Arbeiderpartiet meldte inn et forslag om dette våren 2016, og i fjor sommer endte dette opp i konkrete endringer av Norsk lov!

Her er link til forslaget:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64233

Her er link til pressemeldingen fra regjeringen om lovendringen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrket-vern-av-varslere-og-endring-i-arbeidstidsregler-trer-i-kraft-1.-juli/id2557585/

Men så blir jo det store spørsmålet: Hvordan står det til i dag?

Blir arbeidstakere straffet for å varsle også i 2018?

Og hva da med dem som ikke en gang har en lov i ryggen?

NORTURA; Stolt sponsor av løsarbeid?

Nortura reklamerer for at de er «Bodens selskap» Kort fortalt er de de som sørger for at kjøtt og egg finner veien fra bonden til forbrukeren.

Stolte Norske bønder sørger for å produsere mat til «de tusen hjem» og selskapet deres sørger for å få varene ut til forbrukerne.

Men hvordan stiller de seg til løsarbeidere?

Har også dette selskapet kastet seg på trenden? Med å leie inn midlertidige mennesker til å gjøre jobben?

Her finner dere hjemmesiden til Nortura:

http://www.nortura.no/

Der «ønskes dere velkommen» med dette bildet.

Med blant annet budskapet:

Produkter laget av stolte fagfolk

Da ser jeg personlig for meg en stab av fagfolk. Faste ansatte sådan. Med hvordan er det egentlig?

Jeg har fått kjennskap til at også Nortura har kastet seg på løsarbeider bølgen. De benytter seg av selskapet Randstad for å få gjort jobben. Det har jeg dokumentasjon på. Her er hjemmesiden til Randstad:

https://www.randstad.no/om-oss/

For å bruke Randstad sin egen beskrivelse av selskapet:

«Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft. Vi har mer enn 32 000 ansatte i 39 land og omsatte i 2016 for 20,7 miliarder EURO.»

Jeg har sendt følgende spørsmål til Nortura på mail:

Hei.

Jeg sitter på dokumentasjon på at dere i Nortura benytter dere av bemanningsbyråer. I den forbindelsen har jeg ett par spørsmål.

1: Hvordan passer bruk av bemanningsbyråer inn i merkevarebyggingen av selskapet Deres.

2: Hvilke lønn og arbeidsvilkår har menneskene dere leier inn til dere?

3: Hvilke grep tar dere for å sikre dere at menneskene som arbeider for dere får de lønns og arbeidsvilkår de har krav på.

4: Er det kjent blant deres eiere, at dere benytter dere av bemanningsbyråer i den grad dere gjør.

Lurer på om de svarer….. Og så lurer jeg på om de informerer eierne sine om praksisen sin. Altså de 18 800 stolte bøndene som eier selskapet.

Jeg håper det.